Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Zájemce o studium > Obory 2023/2024 > Učební > Zemědělec farmář - provoz

Zemědělec - farmář - provoz

ŠVP Zemědělec farmář

Studium nabízí:

 • tříleté učební vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou a získání výučního listu;
 • příprava kvalifikovaných pracovníků pro práci v zemědělství, dopravě, opravárenské činnosti a zemědělských službách;
 • absolvent je schopen se uplatnit jako samostatně hospodařící rolník, pracovník ve firmách zaměřených na zemědělskou prvovýrobu, ve službách pro zemědělství, zejména v povoláních zemědělec – farmář a chovatel zvířat, jako obsluha a údržba zemědělské techniky, obchodník se zemědělskými produkty a potravinářskými produkty;
 • získání řidičského průkazu skupiny T, B, C zdarma;
 • získání oprávnění ke svařování CO2;
 • možnost absolvování kurzu svařování v ochranné atmosféře;
 • možnost absolvování kurzu obsluhy motorovou pilou a křovinořezu, vysokozdvižného vozíku

Profil absolventa:

 • ovládá a používá odbornou terminologii oboru vzdělání;
 • vykonává základní pracovní operace uplatňované při pěstování polních plodin a zeleniny v souladu s technologickými postupy;
 • ovládá práce v ošetřování, chovu, odchovu a krmení u jednotlivých druhů a kategorií hospodářských zvířat s ohledem na zajištění pohody zvířat;
 • uplatňuje kladný vztah a zodpovědný přístup ke zvířatům;
 • obsluhuje, seřizuje a provádí údržbu zemědělské techniky;
 • opravuje běžné závady používaných zemědělských mechanizačních prostředků;
 • dbá na dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
 • respektuje zásady ochrany životního prostředí;
 • umí svařovat elektrickým obloukem

Podmínky pro zajištění odborné výuky:

 • součástí areálu školy jsou vybavené dílny;
 • v areálu školy se nachází zázemí školního hospodářství;
 • součástí školního hospodářství je drobnochov hospodářských zvířat;
 • 15 školních koní;
 • krytá jezdecká hala;
 • písková a travnatá jízdárna;
 • skokový materiál;
 • drezurní obdelník;
 • vyjížďky na koních do přilehlé přírodní rezervace Žebračka;
 • možnost se stát členy školního jezdeckého oddílu;
 • areál školního zahradnictví;
 • včelnice ve školním parku;
 • odborná praxe probíhá na smluvních pracovištích v soukromích podnicích;
 • výuka řízení motorových vozidel je vedena školními instruktory;
 • k výuce se využívají odborné exkurze na zemědělské výstavy, polní dny, předváděcí akce zemědělské techniky

Podmínky přijetí

Určeno chlapcům a dívkám, kteří ukončili ZŠ 9. třídou, splňují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělání v souladu s nařízením NV 211/2010Sb., přílohu č. 2 a podmínky přijetí.

Ubytování a stravování

Ubytování a stravování je zajištěno v areálu školy.

Dokumenty ke stažení

 

Pravidla pro vyplácení stipendia ve školním roce 2023/2024 pro obor: Zemědělec - farmář