Aktuality 1

DM - ubytování Ochrana zdraví v průběhu přijímacích zkoušek DM - ubytování Nabídka přísady DM - odvoz osobních věcí
30. 4. 2021 27. 4. 2021 22. 4. 2021 16. 4. 2021 16. 4. 2021
Žáci školy, kteří nejsou ubytováni v DM, mají možnost ubytování v DM po dobu praktického vyučování (PX).
Ubytovaní žáci se řídí Vnitřním řádem DM.
Cena za ubytování: 1 noc/55Kč.
Ochrana zdraví v průběhu přijímacích zkoušek 2020/2021 - Závazné podmínky Domov mládeže je otevřen pro žáky od 25. 4. 2021 od 18 hodin. Nabídka přísady platná do 30. 6. 2021 nebo do vyprodání zásob. Žádáme žáky, aby si odvezli všechny osobní věci a odevzdali zapůjčené klíče do 22. 4. 2021. DM bude otevřen od 8 - 13 hodin., příjezd nahlásit den předem na tel.č. 603 154 341.
         
Nový harmonogram přijímacího řízení Informace o průběhu výuky Přijímací řízení
pro školní rok 2021/2022
Průběh výuky od 4. 1. 2021 Další aktuality
16. 3. 2021 5. 2. 2021 22. 1. 2021 2. 1. 2021  
1 2
Ředitel školy vyhlásil nový harmonogram přijímacího řízení Informace o průběhu výuky ve 2. pololetí šk. roku 2020/21 pro závěrečné ročníky studia. Ředitel školy vyhlásil 1. kolo přijímacího řízení Od 4. 1. 2021 bude výuka žáků probíhat distančně dle rozvrhu dané třídy.
Školní jídelna nebude v provozu.