Aktuality 1

Průběh výuky od 25. 11. 2020 Dny otevřených dveří Příjezd na DM Zahradnictví - prodej přerušen DM - Vnitřní řád domova mládeže
23. 11. 2020 19. 11. 2020 23. 11. 2020 23. 11. 2020 8. 10. 2020
25. 11. 2020 je škola z důvodu odstávky elektřiny zavřená. Začne prezenční výuka praktické přípravy svařování pro třídu 3.OZA 7. skupinu a praktické jízdy autoškoly. 26. 11. 2020 začne prezenční výuka pro končící ročníky a praktická příprava - odborný výcvik. Zveme Vás na dny otevřených dveří 27.11. (9:00 - 17:00) a 28. 11. (9:00 - 13:00) Příjezd žáků do DM je ve čtvrtek 26. 11. 2020 od 6 hodin. (Další příjezdy žáků budou již v neděli od 18 hodin.) Žáci mají povinnost dodržovat stanovená hygienická opatření. Žáci si přihlásí stravu nejpozději do středy 25. 11. 2020 do 12 hodin u vedoucí ŠJ M.Radové - tel.č.: 725 430 476, e-mail: martima.radova@sszeprerov.cz Od 30. 11. se přerušuje prodejní doba v zahradnictví, prodej je možný po předchozí telefonické domluvě s panem Kubíkem na tel. čísle: 773784149 Upozornění pro zákonné zástupce/rodiče a žáky na změny ve VŘ DM:
- povinnosti zákonných zástupců/rodičů žáka – nově bod 2. a 10.,
- žák je odpovědný vůči sobě a svému okolí – nově bod 12.
- platné od 11. 10. 2020
         
Mokré parkurové závody Zázemí pro odborný výcvik Drezurní závody na škole Salix - Den českého zemědělství Další aktuality
26. 9. 2020 25. 9. 2020 15. 9. 2020 13. 9. 2020  
1 2
Sobotní závody na Zemědělské škole v Přerově ovlivnilo podzimní počasí. Zima a vytrvalý déšť odradil hodně startujících a většinu divácké veřejnosti. Vybudování zázemí pro odborný výcvik: V rámci realizace projektu došlo k vytvoření 3 výukových dílen pro údržbu a opravu zemědělské techniky, nezbytného hygienického zázemí a prostoru pro mytí strojní techniky. 13. září se otevřel areál školy drezurním jezdcům a to hned na dvou kolbištích. Oficiální závody probíhaly na velkém obdelníku v pískovém kolbišti a hobby závody se konaly na travnaté jízdárně. Dne 9. září pořádala firma Salix v Horní Moštěnici tradiční Den českého zemědělství, který organizačně zabezpečovala i naše škola.