Aktuality 1

Zahájení prodeje sadbových brambor Informace o průběhu výuky Přijímací řízení
pro školní rok 2021/2022
Průběh výuky od 4. 1. 2021 Nový přírustek ve stáji
24. 2. 2021 5. 2. 2021 22. 1. 2021 2. 1. 2021 27. 11. 2020
Od 1. 3. 2021 zahajujeme prodej sadbových brambor. Informace o průběhu výuky ve 2. pololetí šk. roku 2020/21 pro závěrečné ročníky studia. Ředitel školy vyhlásil 1. kolo přijímacího řízení Od 4. 1. 2021 bude výuka žáků probíhat distančně dle rozvrhu dané třídy.
Školní jídelna nebude v provozu.
Díky dotačnímu programu Města Přerova pro rok 2020 v oblasti sportu na sportovní činnost dětí a mládeže do 18 let nám koncem listopadu přibyl ve stáji nový 7-letý parťák jménem Virgent.
         
Mokré parkurové závody Zázemí pro odborný výcvik Drezurní závody na škole Salix - Den českého zemědělství Další aktuality
26. 9. 2020 25. 9. 2020 15. 9. 2020 13. 9. 2020  
1 2
Sobotní závody na Zemědělské škole v Přerově ovlivnilo podzimní počasí. Zima a vytrvalý déšť odradil hodně startujících a většinu divácké veřejnosti. Vybudování zázemí pro odborný výcvik: V rámci realizace projektu došlo k vytvoření 3 výukových dílen pro údržbu a opravu zemědělské techniky, nezbytného hygienického zázemí a prostoru pro mytí strojní techniky. 13. září se otevřel areál školy drezurním jezdcům a to hned na dvou kolbištích. Oficiální závody probíhaly na velkém obdelníku v pískovém kolbišti a hobby závody se konaly na travnaté jízdárně. Dne 9. září pořádala firma Salix v Horní Moštěnici tradiční Den českého zemědělství, který organizačně zabezpečovala i naše škola.