Aktuality 1

3. kolo přijímacího řízení Opravné zkoušky a doklasifikace ZZVJ Parkurové závody Alpaky
21. 7. 2021 21. 7. 2021 18. 6. 2021 31. 5. 2021 27. 5. 2021
Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení. Opravné zkoušky a doklasifikace za 2. pololetí školního roku 2020/21 proběhnou ve dnech 26. a 27. srpna 2021. 23 uchazečů se snažilo složit zkoušky základního výcviku jezdce v neděli 13.6. na naší škole. Týden po drezurních závodech se uskutečnily v našem areálu parkurové závody. Zoo Olomouc předala v rámci chovatelské spolupráce SŠZe Přerov 2 lamy alpaky. Žáci oborů Agropodnikání a Zemědelec - farmář o ně budou pečovat v rámci odborného výcviku a praxe.
         
Drezurní závody DM - přijímací řízení Doplňující informace k přijímacímu řízení Nový přírustek ve stáji Další aktuality
27. 5. 2021 25. 5. 2021 10. 5. 2021 27. 11. 2020  
1 2
V neděli 23. 5. 2021 se konečně mohly uskutečnit letošní první závody na naší škole. Domov mládeže zahajuje přijímací řízení pro ubytování žáků ve školním roce 2021 – 2022. o možnosti konání jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu a o možnosti zpětvzetí zápisového lístku Díky dotačnímu programu Města Přerova pro rok 2020 v oblasti sportu na sportovní činnost dětí a mládeže do 18 let nám koncem listopadu přibyl ve stáji nový 7-letý parťák jménem Virgent.