Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Zájemce o studium > Přijímací řízení

Přijímací řízení

Výsledky 2. kola přijímacího řízení:

 
Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů jsou rozhodnutí o přijetí oznámena. 
Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána doporučeně na adresu zákonného zástupce nebo zletilého žáka. Odvolání proti rozhodnutí ředitele o nepřijetí žáka ke studiu lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.
Pro podání odvolání lze využít VZOR.
 
Uchazeč svůj úmysl stát se žákem školy potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (zveřejnění seznamů).