Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Kontakty

Kontakty

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Adresa: Osmek 367/47, 750 02 Přerov

IČO: 63701171
DIČ: CZ63701171

IZO: 000099783
REDIZO: 600017834

Právní forma: Příspěvková organizace
Zřizovatel: Olomoucký kraj
ID datové schránky: azbgib4

Škola: 581 262 611
Jídelna: 581 262 613
Domov mládeže: 581 262 618
Zahradnictví: 773 784 149, 581 735 057

Další kontakty

Kontakty vedení školy

Kontakty Domov mládeže

Kontakty Jezdecký oddíl

Kontakty farma

Pedagogický sbor

Ing. Běhalová Lucie chov zvířat
chov zvířat cvičení
pěstování rostlin
zemědělské technologie
vedoucí školní farmy
lucie.behalova@sszeprerov.cz
tel: 774 296 746
Butkovič Petr vedoucí učitel řízení motorových vozidel
řízení motorových vozidel
petr.butkovic@sszeprerov.cz
tel: 776 107 670
Cagaš Jiří učitel odborného výcviku jiri.cagas@sszeprerov.cz
tel: 581 262 625
tel: 581 262 650
Ing. Cupák Vladimír

motorová vozidla

strojnictví
technická diagnostika
traktory a automobily

vladimir.cupak@sszeprerov.cz
tel: 581 262 640
Cupák Marek, Dis.

mechanizační prostředky

motorová vozidla
mechanizace zemědělství
praxe

marek.cupak@sszeprerov.cz

tel: 581 262 640

Mgr. Čechová Jolana anglický jazyk
maturitní seminář anglický jazyk
jolana.cechova@sszeprerov.cz
tel: 581 262 635
Ing. Čížková Miroslava ekonomika
ekonomika cvičení
miroslava.cizkova@sszeprerov.cz
tel: 581 262 628
Daniel Štefan učitel odborného výcviku
praxw
stefan.daniel@sszeprerov.cz
tel: 581 262 625
tel: 581 262 650
Ing. Divina Jiří lesnictví
lesnické technologie
myslivost
strojírenská technologie
technické kreslení
technologie oprav
jiri.divina@sszeprerov.cz
tel: 581 262 640
Mgr. Dvorská Michaela biologie
ochrana životního prostředí
michaela.dvorska@sszeprerov.cz
tel: 581 262 612
Ing. Gondová Věra technická dokumentace
strojírenská technologie
zástupce ředitele školy
vera.gondova@sszeprerov.cz
tel: 581 262 622
mob: 607 087 940
Holešínský Ladislav praxe
zástupce ředitele pro odborný výcvik
ladislav.holesinsky@sszeprerov.cz
tel: 581 262 643
mob: 731 656 756
Holub Jan motorová vozidla - jízdy, odborný výcvik jan.holub@sszeprerov.cz
tel: 581 262 625
Ing. Indrák Jaroslav

mechanizační prostředky
základy mechanizace
zemědělské stroje a zařízení
praxe
vedoucí praxe
soutěže žáků v praxi
garant Kurzu pro výkon obecných zemědělských činností

jaroslav.indrak@sszeprerov.cz
tel: 581 262 620
mob: 739 185 854
Ing. Kelarová Petra anglický jazyk
maturitní seminář anglický jazyk
petra.kelarova@sszeprerov.cz
tel: 581 262 612
Ing. Klos Roman biologie
chov koní, jezdectví
chov zvířat
pěstování rostlin
rozvoj venkova
základy mechanizace cvičení zemědělské technologie
 
Korejz Přemysl učitel odborného výcviku premyslkorejz@sszeprerov.cz
mob: 603 873 521
Krejčí Pavel učitel odborného výcviku pavel.krejci@sszeprerov.cz
mob: 603 873 521
Ing. Kroupová Diana ochrana rostlin
pěstování rostlin
pěstování rostlin cvičení
rozvoj venkova
diana.kroupova@sszeprerov.cz
tel: 581 262 628
Krutil Václav učitel odborného výcviku vaclav.krutil@sszeprerov.cz
mob: 603 873 521
Kučmerčík Pavel učitel odborného výcviku pavel.kucmercik@sszeprerov.cz
tel: 581 262 650
tel: 581 771 176 (Lipník)
Ing. Kunetka Miroslav informační a komunikační technologie
webmaster
miroslav.kunetka@sszeprerov.cz
tel: 581 262 636
Ing. Kuropatwová Jitka matematika
matematický seminář
jitka.kuropatwova@sszeprerov.cz
tel: 581 262 634
Ing. Kvasnička Jaroslav elektrotechnika
mechanizační prostředky
opravárenské technologie
provozní spolehlivost strojů
strojnictví
technická diagnostika
technické kreslení
technologie oprav
zemědělské stroje a zařízení
jaroslav.kvasnicka@sszeprerov.cz
tel: 581 262 640
Machač Oldřich učitel odborného výcviku oldrich.machac@sszeprerov.cz
tel: 581 262 625
tel: 581 262 650
Marcol Jiří motorová vozidla - jízdy jiri.marcol@sszeprerov.cz
tel: 778 461 316
Mgr. Mazurová Marie tělesná výchova
lyžařské a sportovní kursy
turnaje, sportovní soutěže
marie.mazurova@sszeprerov.cz
tel: 581 262 617 nebo 581 262 627
mob: 773 784 148
Mgr. Mozola Milan český jazyk a literatura
občanská nauka
společenské vědy
maturitní seminář český jazyk a literatura
školní metodik prevence
milan.mozola@sszeprerov.cz
tel: 581 262 641
Mgr. Mráčková Jana dějepis jana.mrackova@sszeprerov.cz
tel: 581 262 621
Otáhalová Kateřina učitelka odborného výcviku katerina.otahalova@sszeprerov.cz
tel: 581 262 625
tel: 581 262 650
Ing. Ovad Rostislav opravárenské technologie
technologie oprav
základy mechanizace
základy mechanizace cvičení
rostislav.ovad@sszeprerov.cz
tel: 581 262 620
Ing. Petříková Eva jezdectví
chov koní
chov koní, jezdectví
teorie jízdy
eva.petrikova@sszeprerov.cz
tel: 581 262 626
Mgr. Rašťák Radovan tělesná výchova
ředitel školy
radovan.rastak@sszeprerov.cz
tel: 581 262 619
mob: 777 693 348
Mgr. Rýparová Dagmar český jazyk a literatura
matematika
dagmar.ryparova@sszeprerov.cz
tel: 581 262 626
Mgr. Sobotková Andrea český jazyk a literatura
občanská nauka
andrea.sobotkova@sszeprerov.cz
tel: 581 262 621
Škríp Petr motorová vozidla - jízdy petr.skrip@sszeprerov.cz
tel: 778 461 316
Tomečková Romana učitelka odborného výcviku romana.tomeckova@sszeprerov.cz
tel: 581 262 625
tel: 581 262 650
Mgr. Turečková Markéta anglický jazyk
maturitní seminář AJ
tělesná výchova
marketa.tureckova@sszeprerov.cz
tel: 581 262 615
Ing. Učíková Hana pěstování rostlin
rozvoj venkova
hana.ucikova@sszeprerov.cz
tel: 581 262 628
Ing. Vojanec Vladimír ekonomika
chov zvířat
chov zvířat cvičení
praxe
výchovný poradce
vladimir.vojanec@sszeprerov.cz
tel: 581 262 616
mob: 725 872 792
Mgr. Marie Zatloukalová český jazyk a literatura
občanská nauka
žákovská knihovna
marie.zatloukalova@sszeprerov.cz
tel: 581 262 621
mob: 725 872 792
Mgr. Zdráhalová Jana biologie
fyzika
matematika
jana.zdrahalova@sszeprerov.cz
tel: 581 262 635
Ing. Zemánková Marcela chemie
základy ekologie a chemie
marcela.zemankova@sszeprerov.cz
tel: 581 262 615


garant Kurzu pro výkon obecných zemědělských činností