Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Kontakty

Kontakty

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Adresa: Osmek 367/47, 750 02 Přerov

IČO: 63701171
DIČ: CZ63701171

IZO: 000099783
REDIZO: 600017834

Právní forma: Příspěvková organizace
Zřizovatel: Olomoucký kraj
ID datové schránky: azbgib4

Škola: 581 262 611
Jídelna: 581 262 613
Domov mládeže: 581 262 618
Zahradnictví: 773 784 149, 581 735 057

Další kontakty

Kontakty vedení školy

Kontakty Domov mládeže

Kontakty Jezdecký oddíl

Kontakty farma

Pedagogický sbor

Ing. Běhalová Lucie biologie
chov zvířat
chov koní a jezdectví
rozvoj venkova
zemědělské technologie
praxe
vedoucí školní farmy
lucie.behalova@sszeprerov.cz
tel: 774 296 746
Butkovič Petr vedoucí učitel řízení motorových vozidel
řízení motorových vozidel
petr.butkovic@sszeprerov.cz
tel: 776 107 670
Cagaš Jiří učitel odborného výcviku jiri.cagas@sszeprerov.cz
tel: 581 262 625
tel: 581 262 650
Ing. Cupák Vladimír motorová vozidla
opravárenská technologie
technická diagnostika
traktory a automobily
praxe
vladimir.cupak@sszeprerov.cz
tel: 581 262 640
Mgr. Čechová Jolana anglický jazyk
maturitní seminář anglický jazyk
jolana.cechova@sszeprerov.cz
tel: 581 262 635
Ing. Čížková Miroslava ekonomika
podnikání, obchod, služby
právo
účetnictví a daňová evidence
praxe
miroslava.cizkova@sszeprerov.cz
tel: 581 262 628
Daniel Štefan učitel odborného výcviku
praxw
stefan.daniel@sszeprerov.cz
tel: 581 262 625
tel: 581 262 650
Ing. Divina Jiří lesnictví
lesnické technologie
myslivost
ochrana životního prostředí
strojnictví
strojírenská technologie
technické kreslení
technologie oprav
jiri.divina@sszeprerov.cz
tel: 581 262 640
Mgr. Doubravská Naďa anglický jazyk
maturitní seminář anglický jazyk
nada.doubravska@sszeprerov.cz
tel: 581 262 627
Mgr. Dvorská Michaela biologie
ochrana životního prostředí
michaela.dvorska@sszeprerov.cz
tel: 581 262 612
Ing. Gondová Věra technická dokumentace
strojírenská technologie
zástupce ředitele školy
vera.gondova@sszeprerov.cz
tel: 581 262 622
mob: 607 087 940
Holešínský Ladislav praxe
zástupce ředitele pro odborný výcvik
ladislav.holesinsky@sszeprerov.cz
tel: 581 262 643
mob: 731 656 756
Holub Jan motorová vozidla - jízdy, odborný výcvik jan.holub@sszeprerov.cz
tel: 581 262 625
Ing. Indrák Jaroslav mechanizační prostředky
základy mechanizace
zemědělské stroje a zařízení
praxe
vedoucí praxe
soutěže žáků v praxi
jaroslav.indrak@sszeprerov.cz
tel: 581 262 620
mob: 739 185 854
Ing. Kelarová Petra anglický jazyk
maturitní seminář anglický jazyk
petra.kelarova@sszeprerov.cz
tel: 581 262 612
Krejčí Pavel učitel odborného výcviku pavel.krejci@sszeprerov.cz
mob: 603 873 521
Krutil Václav učitel odborného výcviku vaclav.krutil@sszeprerov.cz
mob: 603 873 521
Kučmerčík Pavel učitel odborného výcviku pavel.kucmercik@sszeprerov.cz
tel: 581 262 650
tel: 581 771 176 (Lipník)
Ing. Kunetka Miroslav informační a komunikační technologie
webmaster
miroslav.kunetka@sszeprerov.cz
tel: 581 262 636
Ing. Kuropatwová Jitka ekonomika
matematika
matematický seminář
jitka.kuropatwova@sszeprerov.cz
tel: 581 262 634
Ing. Kvasnička Jaroslav opravárenská technologie
provozní spolehlivost strojů
strojírenská technologie
technické kreslení
technologie oprav
zemědělské stroje a zařízení
jaroslav.kvasnicka@sszeprerov.cz
tel: 581 262 640
Machač Oldřich učitel odborného výcviku oldrich.machac@sszeprerov.cz
tel: 581 262 625
tel: 581 262 650
Marcol Jiří motorová vozidla - jízdy jiri.marcol@sszeprerov.cz
tel: 581 262 625
Mgr. Mazurová Marie tělesná výchova
lyžařské a sportovní kursy
turnaje, sportovní soutěže
marie.mazurova@sszeprerov.cz
tel: 581 262 617 nebo 581 262 615
mob: 773 784 148
Mgr. Mozola Milan český jazyk a literatura
občanská nauka
společenské vědy
maturitní seminář český jazyk a literatura
školní metodik prevence
milan.mozola@sszeprerov.cz
tel: 581 262 641
Mgr. Mráčková Jana český jazyk a literatura
dějepis
občanská nauka
maturitní seminář český jazyk a literatura
společenské vědy
žákovská knihovna
jana.mrackova@sszeprerov.cz
tel: 581 262 621
Otáhalová Kateřina učitelka odborného výcviku katerina.otahalova@sszeprerov.cz
tel: 581 262 625
tel: 581 262 650
Ing. Petříková Eva jezdectví
chov koní
teorie jízdy
praxe
eva.petrikova@sszeprerov.cz
tel: 581 262 626
Mgr. Rašťák Radovan tělesná výchova
ředitel školy
radovan.rastak@sszeprerov.cz
tel: 581 262 619
mob: 777 693 348
Mgr. Rýparová Dagmar český jazyk a literatura
matematika
dagmar.ryparova@sszeprerov.cz
tel: 581 262 626
Ing. Suchánek Ladislav mechanizační prostředky
ochrana rostlin
pěstování rostlin
pěstování rostlin cvičení
ladislav.suchanek@sszeprerov.cz
tel: 581 262 634
Škríp Petr motorová vozidla - jízdy petr.skrip@sszeprerov.cz
tel: 778 461 316
Ing. Švéda Zdeněk mechanizace zemědělství
mechanizační prostředky
zemědělská technologie
praxe
zdenek.sveda@sszeprerov.cz
Tomečková Romana učitelka odborného výcviku romana.tomeckova@sszeprerov.cz
tel: 581 262 625
tel: 581 262 650
Ing. Učíková Hana ochrana rostlin
pěstování rostlin
rozvoj venkova
praxe
garant Kurzu pro výkon obecných zemědělských činností
hana.ucikova@sszeprerov.cz
tel: 581 262 628
Ing. Vojanec Vladimír ekonomika
chov zvířat
chov zvířat cvičení
praxe
výchovný poradce
vladimir.vojanec@sszeprerov.cz
tel: 581 262 616
mob: 725 872 792
Mgr. Marie Zatloukalová český jazyk a literatura
občanská nauka
marie.zatloukalova@sszeprerov.cz
tel: 581 262 621
mob: 725 872 792
Mgr. Zdráhalová Jana biologie
fyzika
matematika
maturitní seminář matematika
jana.zdrahalova@sszeprerov.cz
tel: 581 262 635
Ing. Zemánková Marcela elektrotechnika
fyzika
chemie
základy ekologie a chemie
marcela.zemankova@sszeprerov.cz
tel: 581 262 615