Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Odborný výcvik

Odborný výcvik

Popis

Odborný výcvik je nedílnou součástí přípravy žáků na své budoucí povolání. Celá příprava je v souladu se školním výukovým plánem a přeřazovacími plány.

Obecné cíle

 • Cílem výuky je připravit absolventa pro zemědělskou praxi a příbuzné strojírenské a jiné obory.
 • Připravit pro vykonávání dělnického povolání opravář zemědělských strojů, případně pro další navazující vzdělávání.
 • Vysvětlit žákům smysl dodržování pravidel bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
 • Naučit žáky samostatné volbě a přípravě ručních nástrojů a nářadí, bezpečným pracovním postupům při zpracování materiálů, opravě a montáži vozidel i zemědělské techniky a jejich částí.
 • Seznámit žáky s různými druhy materiálů a možnostmi jejich použití v praxi.
 • Seznámit žáky s konstrukcemi jednotlivých vozidel a mechanizačních prostředků používaných v zemědělské praxi.
 • Vysvětlit funkci hlavních částí vozidel a zemědělské mechanizace.
 • Naučit žáky poznávat funkce a charakteristiky jednotlivých systémů pohonných jednotek.
 • Naučit žáky na vozidlech, pohonných jednotkách a systémech řízení diagnostikovat a opravovat zjištěné poruchy.
 • Naučit žáky samostatné práci a zacházení s hospodářskými zvířaty.
 • Vysvětlit problematiku chovu, výživy a ustájení hospodářských zvířat a koní.
 • Naučit žáky samostatné práci a zacházení s malou a velkou zemědělskou technikou.
 • Seznámit žáky s ovládacími prvky zemědělské techniky tažných prostředků a závěsové techniky.
 • Seznámit a vysvětlit žákům druhy a způsoby pěstování zemědělských plodin..
 • Všestranně rozvíjet osobnost žáka, vést jej k vlastenectví, humanismu a tvořivé práci.
 • Vytvářet správný vztah k budoucímu povolání, kolektivu, společnému i soukromému vlastnictví, životnímu prostředí, pečlivosti, hospodárnosti a pořádku.

Pojetí výuky (metody a formy) a organizace

 • Výuka odborného výcviku se uskutečňuje pod přímým vedením učitele odborného výcviku na jednom pracovišti v jednom učebním dnu formou skupinového výcviku.
 • Odborný výcvik je organizován na pracovištích SŠZe v učebních skupinách, kdy instruktáž a výklad teorie oprav je veden převážně frontálně učitelem odborného výcviku.
 • Individualizovaný nácvik je určen a organizuje se především pro zaostávající žáky, kteří vyžadují individuální tempo a přístup učitele.
 • Dotace vyučovacích hodin je 15 hodin týdně.
 • Délka vyučovací jednotky je 6 hodin/den (hodina trvající 60 minut).
 • Pro zájemce z řad žáků lze navíc ve 2. nebo 3. ročníku organizovat „Základní kurz svařování v ochranné atmosféře, kurz na obsluhu vysokozdvižného vozíku a kurz na obsluhu motorové pily“, na těchto kurzech se žáci finančně podílí. Dotace hodin je získána snížením počtu hodin určených k procvičování ostatních probíraných témat. Žádné z témat však nebude vypuštěno.

Metody výuky

Hlavním vzdělávacím cílem metod praktického vyučování je osvojení odborných dovedností. Jako hlavní a nejčastěji používanou metodou je metoda verbální (slovního projevu), kdy učitel podává výklad, popisuje a rozebírá učivo. Na to navazují metody názorné a praktické, při nichž žáci sledují demonstraci a předvádění činnosti, kterou poté sami napodobují, procvičují a aplikují v praktickém pracovním procesu. Těžištěm praktického vyučování je metoda cvičení.