Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Zájemce o studium > Obory 2023/2024 > Učební > Opravář zemědělských strojů

Opravář zemědělských strojů

ŠVP Opravář zemědělských strojů

Studium nabízí:

 • tříleté učební vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou a získání výučního listu;
 • příprava kvalifikovaných pracovníků nejen pro oblast zemědělského opravárenství a servisních služeb, ale také pro příbuzné strojírenské procesy, lesní hospodářství, dopravu, stavebnictví a podobně;
 • získání řidičského průkazu skupiny T, B, C zdarma;
 • získání svářečského průkazu pro svařování elektrickým obloukem, plamenem a řezání kyslíkem zdarma;
 • možnost absolvování kurzu svařování v ochranné atmosféře;
 • možnost absolvování kurzu obsluhy motorovou pilou a křovinořezu, vysokozdvižného vozíku

Profil absolventa:

 • ovládá a používá odbornou terminologii oboru vzdělání;
 • provádí údržbu, diagnostiku, seřizování a opravy traktorů, samojízdných strojů a mechanizačních prostředků používaných v technologických procesech pěstování rostlin a chovu hospodářských zvířat;
 • identifikuje závady s použitím diagnostických měřících přístrojů;
 • stanovuje rozsah a způsob opravy;
 • provádí demontáž a seřizovaní mechanických, elektrických, hydraulických a pneumatických součástí a systémů;
 • opravuje strojní prvky;
 • provádí funkční zkoušky jednotlivých agregátů a prvků;
 • zhotovuje jednoduché strojní součásti nebo jejich renovace;
 • vede záznamy o provedených pracích;
 • dbá na dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
 • umí svařovat elektrickým obloukem, plamenem a řezat kyslíkem

Podmínky pro zajištění odborné výuky:

 • v areálu školy se nachází vybavené dílny;
 • odborná praxe probíhá na smluvních pracovištích v soukromích podnicích;
 • výuka řízení motorových vozidel je vedena školními instruktory;
 • k výuce se využívají odborné exkurze na zemědělské výstavy, polní dny, předváděcí akce zemědělské techniky

Podmínky přijetí

Určeno chlapcům a dívkám, kteří ukončili ZŠ 9. třídou, splňují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělání v souladu s nařízením NV 211/2010Sb., přílohu č. 2 a podmínky přijetí.

Ubytování a stravování

Ubytování a stravování je zajištěno v areálu školy.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, mohou pokračovat na dvouletém nástavbovém studiu Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství, které nabízí naše škola.