Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Zájemce o studium > Obory 2023/2024 > Nástavbové studium > Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

ŠVP Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

Studijní obor rozšiřuje a prohlubuje znalosti o teoretických základech mechanizace zemědělství a lesního hospodářství, zvláště pak ve sféře péče o zemědělskou a lesní techniku. Zahrnuje tuto problematiku komplexně, t. j. jak z hlediska preventivní péče, tak diagnostických postupů v opravárenství, a to včetně jejich vývojových. Absolventi mohou dále pokračovat ve studiu na VOŠ a VŠ.

Základní údaje

Délka přípravy: 2 roky
Forma studia: Denní
Typ školy: Státní
Určeno: Absolventům učebních oborů v souladu s nařízením vlády ČR č. 211/2010 Sb. (41-51-H/01 Zemědělec - farmář, 41-54-H/01 Podkovář, a zemědělský kovář, 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel, 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů, 41-56-H/02 Opravář lesnických strojů, 41-57-H/01 Zpracovatel dřeva), 41-56-H/01 Lesní mechanizátor, 41-52-H/01 Zahradník
Způsob ukončení přípravy: Maturitní zkouška

Stručný popis studijního oboru

Studijní obor rozšiřuje a prohlubuje znalosti v teoretických základech mechanizace zemědělství a lesního hospodářství, zvláště pak ve sféře péče o zemědělskou a lesní techniku. Zahrnuje tuto problematiku komplexně, tj. jak z hlediska preventivní péče, tak diagnostických postupů v opravárenství, a to včetně jejich vývojových trendů.

Učební plán

Všeobecně vzdělávací předměty:

Český jazyk, Literatura a umění, Anglický jazyk, Společenské vědy, Matematika, Biologie a ekologie, Informační a komunikační technologie a Tělesná výchova.

Odborné předměty:

Pěstování rostlin, Chov zvířat, Lesnické technologie, Ekonomika, Elektrotechnika, Strojnictví, Nauka a materiálu, Provozní spolehlivost strojů, Motorová vozidla, Zemědělské stroje a zařízení, Technická diagnostika, Strojírenská technologie, Provozní spolehlivost strojů, Technické kreslení a Učební praxe. Součásti odborných předmětů je odborná praxe.

Přijetí na školu

Přijetí na školu je na základě splnění kritérií přijímacího řízení.

Podmínky přijetí

  • Úspěšné ukončení učebního oboru závěrečnou zkouškou.
  • Potvrzení o zdravotním stavu uchazeče lékařem

Ubytování a stravování

Ubytování a stravování je zajištěno v areálu školy.