Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Zájemce o studium > Obory 2023/2024 > Studijní > Mechanizace a služby

Mechanizace a služby

ŠVP Mechanizace a služby

Studium nabízí:

 • střední odborné vzdělání pro uplatnění v mechanizovaných provozech zemědělské prvovýroby při využívání zemědělské techniky a zabezpečování její provozní spolehlivosti a oprav, v podnicích zabývajících se opravami zemědělské a lesnické techniky, diagnostikou a servisní činností, v oblasti prodeje zemědělské, dopravní a manipulační techniky, v samostatné podnikatelské činnosti v oblasti mechanizačních služeb a dalších služeb pro zemědělství a pro rozvoj venkova, v ochraně a tvorbě krajiny, v hospodaření s odpady, v podnicích zajišťujících provoz dopravní a manipulační techniky mobilních strojů. Uplatní se jako zemědělští technici, vedoucí nebo technici v opravnách a zařízeních poskytujících další servisní služby, prodejci zemědělské techniky a pracovníci v poradenských službách, jako farmáři nebo samostatní podnikatelé v obchodu se zemědělskou technikou. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména v zemědělských oborech technického zaměření, ale i v oborech strojírenských a v oborech skupiny ekologie a ochrana životního prostředí, pedagogika, učitelství, sociální péče i v oborech ekonomických;
 • získání řidičského průkazu skupiny B, T a C zdarma;
 • absolvování kurzu obsluhy motorové pily a křovinořezu;
 • absolvování kurzu svařování v ochranné atmosféře CO2 zdarma;
 • účast na odborných výstavách: Techagro Brno, Hortikomplex Olomouc, Národní výstava hospodářských zvířat Brno, polních dnech dle nabídky, Strojírenský veletrh Brno;
 • pravidelnou účast při posuzování drobného zvířectva na odborných výstavách pořádaných svazem chovatelů na přerovském zemědělském výstavišti;
 • odborné praxe vykonávané na smluvních pracovištích soukromních podniků;
 • účast žáků na odborných soutěžích;
 • výměnné pobyty s odbornou zemědělskou školou v Anglii;
 • zapojení do činnosti školního chovatelského kroužku
 • zájmovou činnost včelařského kroužku, střeleckého kroužku

Profil absolventa:

 • ovládá a používá odbornou terminologii oboru vzdělání;
 • vykonává, organizuje a řídí pracovní činnosti související s provozem strojů a zařízení používaných při pěstování zemědělských plodin a v chovu hospodářských zvířat, včetně jejich sestavování do mechanizačních linek;
 • zajišťuje provozní spolehlivost a efektivní využívání této techniky;
 • organizuje a provádí servisní a opravárenskou činnost s využitím diagnostických metod a příslušného přístrojového vybavení;
 • vykonává, organizuje a řídí činnosti související s ochranou a tvorbou krajiny, ekologickým zemědělstvím a rozvojem venkova ve vztahu k vhodnému využití mechanizačních prostředků;
 • vykonává ekonomické činnosti a podnikatelské aktivity související s mechanizační problematikou;
 • ovládá a obsluhuje běžnou zemědělskou mechanizaci;
 • v souladu se strategií udržitelného zdroje v zemědělství dbá na zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci;
 • řídí motorová vozidla skupin B, T a C a provádí jejich údržbu;
 • svařuje v ochranné atmosféře CO2;
 • sestavuje kalkulaci výrobků a služeb a ovládá tvorbu cen;
 • vyhotovuje účetní doklady, vede daňovou evidenci podnikatelů a účetnictví s využitím výpočetní techniky;
 • zajišťuje základní operace personálního řízení a uzavírání pracovní smlouvy;
 • posuzuje ekonomické ukazatele výroby

Podmínky pro zajištění odborné výuky:

 • v areálu školy se nachází zázemí školního hospodářství;
 • součástí školního hospodářství je drobnochov hospodářských zvířat;
 • učebna individuální praxe;
 • areál školního zahradnictví;
 • včelnice ve školním parku;
 • k výuce se využívají odborné exkurze na zemědělské výstavy, polní dny, předváděcí akce zemědělské techniky;
 • spolupráce formou odborných seminářů a exkurzí se soukromými firmami

Ubytování a stravování

Ubytování a stravování je zajištěno v areálu školy.

Dokumenty ke stažení

 

Pravidla pro vyplácení stipendia ve školním roce 2022/2023 pro obor: Mechanizace a služby