Dne 6. 6. 2024 jsme vyrazili s žáky, kteří se zapojili do rostlinolékařské soutěže " Rostlinolékařství - obor budoucnosti" na vyhlášení vítězů, které se konalo v Praze na Ministerstvu zemědělství. 
Záštitu nad touho soutěží převzalo Ministerstvo zemědělství, Česká akademie zemědělských věd, Vydavatelství ProfiPress, CropLife a farma Jiří Michalisko. 
V silné konkurenci zúčastněných uspěl žák naší školy Matyáš Krybus, který získal za svou práci krásné 3. místo. Patří mu za to velký dík. 
Dík si zaslouží i žákyně Lenka Suchánková a Natálie Zůvalová za zapojení se do soutěže.