V Agras Želatovice třídy 1.OM a 1.OZB přivítal Ing. Tomáš Talla (hlavní agronom), který nás seznámil s úsekem mechanizace. Předvedl studentům postřikovače, cisternu na kejdu, kombajny,  JCB Fastrac a další techniku. Například u Fastrac pochválil jeho pohodlí díky odpruženým nápravám a široké spektrum prací, které zvládne. Dále nás seznámil se systémem sklizně jednotlivých plodin, popsal objem a obsah sila, prozkoušel studenty ze znalostí separace kejdy a dalších otázek, vztahujících se k rostlinné výrobě. Poté si naši skupinu převzal Ing. Antonín Dostál, který nás provedl pokusným polem a vysvětloval nám důležitost jednotlivých ošetření plodin postřikem fungicidy, pesticidy, herbicidy. Rozebral a prakticky nám předvedl jak plodiny trpí, pokud nejsou správně ošetřeny. Věříme, že si studenti odnesli cenné informace a využijí je při studiu.