Vybudování zázemí pro odborný výcvik

Stavební práce realizuje: PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o. Kojetín
Termín realizace: 29. 8. 2019 - 30. 11. 2020
Financování: Olomoucký kraj
Celkové náklady: 52,3 mil. Kč (vč. DPH)

Jedná se o novostavbu jednopodlažního halového objektu obdélníkového půdorysu o rozměru 53 x 17 m, obsahuje 3 dílny vždy s vyhrazenou místností pro učitele, sklad pomůcek a instruktážní prostor ve formě mezipatra. Objekt dále obsahuje sociální zázemí a zastřešený prostor pro mytí strojní techniky vybavený čistírnou odpadních vod. Hlavní vstupy a vjezdy pro techniku jsou ve směru od areálu školy. Sociální zázemí je přístupné přes venkovní prostor krytý markýzou. Pro novostavbu byly zřízeny areálové přípojky nízkého napětí, vody, kanalizace dešťové a splaškové a teplovodní přípojka.