SŠZe Přerov – Šablony pro SŠ a VOŠ II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0016266
Zahájení projektu: 1. 9. 2019
Ukončení projektu: 31. 8. 2021
Rozpočet projektu: 1 357 471,- Kč
Evropský sociální fond: 1 153 850,- Kč
Národní veřejné zdroje: 203 621,- Kč

Cíl projektu:

V rámci této výzvy škola organizuje pro žáky i vyučující tyto aktivity: