Školní zahradnictví

Praxe
 
Žáci maturitních oborů dochází do areálu zahradnictví v rámci odborné individuální praxe v 1. ročníku, během učebních praxí včetně praktické maturitní zkoušky. Žáci učebního oboru Zemědělec-farmář dochází do areálu zahradnictví po celou dobu studia. Každý rok začínají žáci školní rok sběrem brambor.

Náplní praxe je:  
    příprava půdy
    příprava sadby a přísady
    pikýrování
    pěstování rostlin
    kontrola kvality
    sklizeň brambor
    .....