Přijímací řízení a přijímací zkoušky 2020

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021


2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021


Výsledky 2. kola přijímacího řízení - zveřejněno 3. 7. 2020

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021


Výsledky přijímacího řízení pro studijní obory - zveřejněno 16. 6. 2020Výsledky přijímacího řízení pro nástavbové studium - zveřejněno 16. 6. 2020

Odevzdání zápisových lístků do 23. 6. 2020.


Výsledky přijímacího řízení pro učební obory