Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších novel a vyhlášky ze dne 24. října 2016, o přijímacím řízení vyhlašuje ředitel školy.

1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
 1. Pro 1. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání ukončených závěrečnou zkouškou nebo maturitní zkouškou v denní formě studia podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli školy přihlášku na předepsaném tiskopisu v termínu do 1. března 2021.
 2. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělávání.
 3.   Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou
    b.1.1) 41-41-M/ 01 Agropodnikání 45 žáků
      zaměření:  
      - Provoz a služby  
      - Chovatel koní, jezdec  
      - Ochrana přírody a prostředí  
   
    b.1.2) 41-45-M/01 Mechanizace a služby 15 žáků
      zaměření:  
      - Provozní technika  
   
    b.2) Dvouleté nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou
    b.2.1) 41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství 30 žáků
   
  Všechny obory ukončené maturitní zkouškou včetně nástavbového studia budou konat v prvním kole přijímacího řízení jednotné písemné přijímací zkoušky z Českého jazyka a literatury a z Matematiky.
  Žáci budou přijati na základě pořadí, které bude stanoveno podle hodnotících kritérií, a výsledků přijímacího řízení.
   
    b.3) Tříleté studium ukončené závěrečnou učňovskou zkouškou
    b.3.1) 41-51-H/01 Zemědělec – farmář 30 žáků
      zaměření:  
      - Provoz  
      - Chovatel koní, jezdec  
   
    b.3.2) 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů 45 žáků
   
    b.3.3) 41-51-E/01 Zemědělské práce 15 žáků
   
  Přijímací zkoušky na učební obory vzdělávání se nekonají.
  Žáci budou přijati na základě pořadí, které bude stanoveno podle hodnotících kritérií, a výsledků přijímacího řízení.

    V Přerově 20. ledna 2021   Mgr. Radovan Rašťák
  ředitel školy