Ochrana zdraví v průběhu přijímacích zkoušek 2020/2021


Závazné podmínky

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je:
Pro účast na přijímacích zkouškách se vyžaduje doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19, který není starší 7 dní.

Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:

Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělání ve střední škole, kteří jsou žáky základní školy, má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případě situace, kdy výuka probíhá distančně.

Potvrzení střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, nevybírá a ani nevytváří jeho kopie. Pouze ověří, že jej uchazeč má, a že se jedná o originál a zkontroluje jeho obsah.

Střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, nemá povinnost umožnit testování pro účely účasti na přijímací zkoušce.

V případě, že se jedná o uchazeče, kteří nejsou žáky základní školy nebo jiné střední školy, mohou využít registrovaného odběrového místa a přinést doklad o negativním výsledku testu vydaný poskytovatelem zdravotnických služeb. Tuto alternativu mohou využít i žáci základních a středních škol.

V případě, že bude mít uchazeč nebo podporující osoba pozitivní výsledek antigenního testu a následně bude proveden RT-PCR test s negativním výsledkem, je směrodatný RT-PCR test.

Doklad o pozitivním výsledku testu se přikládá k omluvě účasti uchazeče na zkoušce.

Termíny, kdy je nejdříve možno provést test pro účely přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole:

Termín testování na ZŠ Testování se týká Termíny JPZ
Út - 27. dubna 2021 Uchazečů o čtyřleté obory vzdělání s MZ Řádné:
Po – 3. května
Út – 4. května
St - 26. května 2021
Čt - 27. května 2021
Uchazečů o čtyřleté obory vzdělání s MZ a uchazeče o víceletá gymnázia Náhradní:
St – 2. června
Čt – 3. června