Doplňující informace k přijímacímu řízení


o možnosti konání jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu a o možnosti zpětvzetí zápisového lístku