Užitečné nebo zajímavé stránky

Přijímací a maturitní zkoušky
www.scio.cz Moderní vzdělávání nejen ve škole
www.cermat.cz Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Chov
www.cschdz.cz Český svaz chovatelů : holubi, drůbež, králíci, akvaristika, kočky, exotická zvířata, kožešinová zvířata
www.cschms.cz Český svaz chovatelů masného skotu

Koně
www.equis.cz Jezdecký ochod v Olomouci
www.jezdectvi.cz Časopis Jezdectví
www.cjf.cz Česká jezdecká federace - veterinární informace, jezdecké zkoušky, sportovní kalendáře, legislativa ...

Ekologie
www.ekokom.cz Životní prostředí a odpady
www.odpady.ihned.cz Informace o odpadech

O škole a pro školu
www.maturita.cz Vše k maturitě
www.seminarky.cz Seminární práce a referáty
www.maturitniotazky.cz Maturitní otázky z různých předmětů
www.literatura.kvalitne.cz Literárně-filosofická encyklopedie

Právní informace
www.justice.cz Oficiální server čské soudnictví
www.epravo.cz Váš průvodce právem - Sbírka zákonů, judikatura, právo
www.sagit.cz Nakladatelství ekonomické a právní literatury
www.env.cz Ministerstvo životního přostředí

Divadlo
www.ndbrno.cz Národní divadlo Brno
www.moravskedivadlo.cz Moravské divadlo Olomouc
www.divadlo-opava.cz Slezské divadlo Opava
www.divadlozlin.cz Městské divadlo Zlín
www.ndm.cz Národní divadlo Moravskoslezské Ostrava

Město Přerov
www.prerov.eu Přerov - oficiální stránky

Výukové programy - zdarma či k zakoupení
www.ceskaskola.cz Česká škola
www.zaskolou.cz Škola za školou
www.langmaster.cz Online jazyková škola