Projekt III/2.10 Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ

Cíl projektu:

V rámci projektu III/2.10 Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ se žáci naší školy zúčastnili odborné výuky v oblasti zacházení se zvířaty a ošetřování zubů pod odborným dohledem Václava Plcha. Seznámili se s fixací zvířat při ošetřování zubů a názorně jim bylo předvedeno ošetření zubů u našich školních koní. Součástí výuky byl i odborný výklad na téma anatomická skladba zubu, zubní vzorec, určování věku koně podle chrupu a vady a onemocnění.

Nabyté vědomosti žáci uplatní nejen v odborných předmětech chovu zvířat, zoohygieny a prevenci chorob, ale i v praxi.

Fotodokumentace:

Zacházení se zvířaty a ošetřování zubů