Program na podporu aktivit v oblasti životního prostřední a zemědělství 2017
Dotační titul č. 1: Podpora propagačních, vzdělávacích a osvětových akcí zaměřený na tématiku životního prostředí a zemědělství

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu bylo vybudování naučné stezky na školní farmě s expozicemi různých druhů a plemen hospodářských zvířat doplněné o naučné a informační tabule.

V rámci grantu byla zbudována expozice pro masné plemeno ovcí saffolk, byly opraveny voliéry pro hrabavou a vodní drůbež a byl vybudován nový výběh pro koně. Součástí všech expozic jsou naučné a informační cedule, které slouží jako didaktické pomůcky pro žáky naší školy a širokou veřejnost.
Naučná stezka začíná stanovištěm č. 1, kde se nachází ovce saffolk. Pro ovce byl zbudován výběh (pletivo + el. ohradník) s přístřeškem, který zajišťuje tomuto druhu welfare podmínky. Stanovištěm č. 2 je drobnochov neboli chov drobných zvířat, kde jsou k vidění chovní králíci, kamerunské kozy, meziplemenní hybridi prasat, vodní a hrabavá drůbež. Součástí drobnochovu jsou naučné nástěnky doplněné o odborný text. Další součástí naučné stezky je chov koní, kde byl vybudován v rámci welfare podmínek travnatý výběh a naučná tabule. Posledním stanovištěm je školní rybník, kde si mohou žáci a návštěvníci přečíst odborný text o fauně žijící v rybníce.
Na vybudování naučné stezky se podíleli zejména mistři odborného výcviku s žáky naší školy. Materiál byl zakoupen zejména od firmy PDZS s. r. o. Na finančním zajištění se podílel Olomoucký kraj, Město Přerov a SŠZe Přerov.
V současné době již stezka slouží jako didaktická pomůcka pro děti, žáky a studenty z přerovských a okolních škol a široké veřejnosti, kteří si můžou po telefonické nebo elektronické domluvě dohodnout prohlídku farmy.

Fotodokumentace:

Naučné nástěnky doplněné o odborný text

Výběh pro zvířata