SŠZe Přerov – Šablony pro SŠ a VOŠ I

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006203
Zahájení projektu: 1. 9. 2017
Ukončení projektu: 31. 8. 2019
Rozpočet projektu: 697 685,- Kč
Příspěvek unie: 593 032,- Kč
Národní veřejné zdroje: 104 652,- Kč

Cíl projektu:

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání v oblasti poradenství formou personálních podpor koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele a školního kariérového poradce a formou osobnostně sociálního a profesního rozvoje pedagogů v oblastech:
Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ: