Integrovaný regionální operační program - Modernizace teoretické a odborné výuky SŠZe Přerov

Dne 16. 6. 2016 Rada Olomouckého kraje schválila na svém jednání pod UR/98/36/2016 realizaci projektových záměrů v rámci Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje ve specifickém cíli Integrovaného regionálního operačního programu IROP. V rámci projektu ITI „Modernizace teoretické a odborné výuky“ SŠZe Přerov byly poskytnuty finanční prostředky:
Celkové náklady projektu: 24 836 092,- Kč z toho na zemědělskou techniku 17 125 444,- Kč.
Klíčové aktivity projektu jsou členěny do těchto aktivit:
Realizace projektu musí být dokončena nejpozději do 31. 12. 2018.


Učební pomůcka Cena včetně DPH
Traktor, 150-170Hp, šestiválec, plynulá převodovka, PTO čelní hydraulika, autopilot 3 325 000,- Kč
Pluh, 4 radličný, obracecí, nesený 342 000,- Kč
Kompaktor, polonesený, záběr 4 m 406 600,- Kč
Diskový podmítač, nesený, záběr 3 m 233 600,- Kč
Secí stroj diskový s přihnojováním a přípravou půdy 1 085 800,- Kč
Traktorový nosič nástaveb, korba, rozmetadlo, cisterna 1 599 900,- Kč
Traktor, 90-100 Hp, čtyřválec, autopilot, převodovka s řazením pod zatížením s čelním nakladačem a příslušenstvím 2 585 000,- Kč
Čelní diskový žací stroj 289 190,- Kč
Obraceč píce, 5-6 m 168 190,- Kč
Shrnovač píce, záběr min. 4,5 m 191 900,- Kč
Lis na kulaté balíky 845 000,- Kč
Nesené rozmetadlo průmyslových hnojiv, řízené dávkování v závislosti na pojezdu 314 600,- Kč
Postřikovač nesený, záběr 15 m, GPS ovládání dávky 445 764,- Kč
Sklízecí mlátička 3 490 000,- Kč
Teleskopický manipulátor s adaptéry 1 802 900,- Kč
Součet 17 125 444,- Kč