Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Pedagogický sbor
 
Butkovič Petr vedoucí učitel řízení motorových vozidel
řízení motorových vozidel
petr.butkovic@sszeprerov.cz
tel: 776 10 76 70
Cagaš Jiří odborný výcvik jiri.cagas@sszeprerov.cz
tel: 581 26 26 25
tel: 581 26 26 50
Ing. Cupák Vladimír konstrukce motorových vozidel
motorová vozidla
opravárenské technologire
provozní spolehlivost strojů
strojnictví
technická diagnostika
technologie oprav
strojírenská technologie
praxe
vladimir.cupak@sszeprerov.cz
tel: 581 26 26 40
Mgr. Čechová Jolana anglický jazyk
maturitní seminář anglický jazyk
jolana.cechova@sszeprerov.cz
tel: 581 26 26 35
Ing. Čížková Miroslava ekonomika
podnikání, obchod, služby
právo
účetnictví a daňová evidence
úvod do zemědělství
praxe
miroslava.cizkova@sszeprerov.cz
tel: 581 26 26 28
Daniel Štefan učitel odborného výcviku daniel.stefan@sszeprerov.cz
tel: 581 26 26 25
tel: 581 26 26 50
tel: 581 77 11 76 (Lipník)
Ing. Divina Jiří fyzika
motorová vozidla
provozní spolehlivost strojů
strojnictví
stroje a zařízení
technologie
technická diagnostika
technologie oprav
strojírenská technologie
jiri.divina@sszeprerov.cz
tel: 581 26 26 40
Mgr. Doubravská Naďa anglický jazyk
maturitní seminář anglický jazyk
nada.doubravska@sszeprerov.cz
tel: 581 26 26 27
Ing. Gondová Věra technická dokumentace
technické kreslení
strojírenská technologie
    ■ zástupce ředitele školy
vera.gondova@sszeprerov.cz
tel: 581 26 26 22
Holešínský Ladislav praxe
    ■ zástupce ředitele pro odborný výcvik
ladislav.holesinsky@sszeprerov.cz
tel: 581 26 26 43
Holub Jan motorová vozidla - jízdy jan.holub@sszeprerov.cz
tel: 581 26 26 25
Ing. Indrák Jaroslav mechanizační prostředky
základy mechanizace
zemědělské stroje a zařízení
praxe
    ■ vedoucí praxe
    ■ soutěže žáků v praxi
jaroslav.indrak@sszeprerov.cz
tel: 581 26 26 20
Mgr. Jeroušková Taťána tělesná výchova
    ■ lyžařské a sportovní kursy
    ■ turnaje, sportovní soutěže
tatjana.jerouskova@sszeprerov.cz
tel: 581 26 26 17 nebo 15
Ing. Kelarová Petra anglický jazyk
maturitní seminář anglický jazyk
petra.kelarova@sszeprerov.cz
tel: 581 26 26 36
Krejčí Pavel učitel odborného výcviku pavel.krejci@sszeprerov.cz
volat zástupce ředitele pro OV
Krutil Václav učitel odborného výcviku vaclav.krutil@sszeprerov.cz
Kučmerčík Pavel učitel odborného výcviku pavel.kucmercik@sszeprerov.cz
tel: 581 26 26 50
tel: 581 77 11 76 (Lipník)
Ing. Kunetka Miroslav informační a komunikační technologie
    ■ webmaster
miroslav.kunetka@sszeprerov.cz
tel: 581 26 26 36
Ing. Kvasnička Jaroslav elektrotechnika
mechanizační prostředky
opravárenská technologie
stroje a zařízení
technická dokumentace
technologie oprav
zemědělské stroje a zařízení
strojírenská technologie
jaroslav.kvasnicka@sszeprerov.cz
tel: 581 26 26 36
Machač Oldřich učitel odborného výcviku oldrich.machac@sszeprerov.cz
tel: 581 26 26 25
tel: 581 26 26 50
Marcol Jiří motorová vozidla - jízdy jiri.marcol@sszeprerov.cz
tel: 581 26 26 25
Mgr. Mozola Milan český jazyk a literatura
společenské vědy
maturitní seminář český jazyk a literatura
    ■ školní metodik prevence
milan.mozola@sszeprerov.cz
tel: 581 26 26 41
Mgr. Mráčková Jana český jazyk a literatura
dějepis
občanská nauka
maturitní seminář český jazyk a literatura
    ■ žákovská knihovna
jana.mrackova@sszeprerov.cz
tel: 581 26 26 21
Ing. Petříková Eva jezdectví
teorie jízdy
chov koní
praxe
eva.petrikova@sszeprerov.cz
tel: 581 26 26 26
Mgr. Rašťák Radovan tělesná výchova
    ■ ředitel školy
radovan.rastak@sszeprerov.cz
tel: 581 26 26 19
Mgr. Rýparová Dagmar matematika
společenské vědy
maturitní seminář matematika
dagmar.ryparova@sszeprerov.cz
tel: 581 26 26 26
Ing. Svačinová Lucie biologie a ekologie
chov zvířat
teorie jízdy
zoohygiena a prevence
zpracování zemědělských výrobků
chov koní, jezdectví
praxe
    ■ vedoucí školní farmy
lucie.svacinova@sszeprerov.cz
tel: 774 296 746
Ing. Švéda Zdeněk mechanizační prostředky
strojnictví
technologie
zemědělská technologie
mechanizace zemědělství
praxe
zdenek.sveda@sszeprerov.cz
Ing. Ťulpík Petr informační a komunikační technologie
lesnické technologie
mechanizační prostředky
myslivost
ochrana životního prostředí
rozvoj venkova
zemědělské technologie
praxe
petr.tulpik@sszeprerov.cz
tel: 581 26 26 34
Ing. Učíková Hana biologie a ekologie
ochrana rostlin
pěstování rostlin
pěstování rostlin cvičení
praxe
    ■ garant Kurzu pro výkon obecných zemědělských činností
hana.ucikova@sszeprerov.cz
tel: 581 26 26 28
Ing. Vojanec Vladimír chov zvířat
chov zvířat cvičení
praxe
    ■ výchovný poradce
vladimir.vojanec@sszeprerov.cz
tel: 581 26 26 16
Mgr. Zdráhalová Jana fyzika
matematika
maturitní seminář matematika
jana.zdrahalova@sszeprerov.cz
tel: 581 26 26 35
Ing. Zemánková Marcela fyzika
chemie
základy ekologie a chemie
marcela.zemankova@sszeprerov.cz
tel: 581 26 26 15