Školní jídelna při SŠZe Přerov


jídelna
Školní jídelna se nachází v areálu školy a zajišťuje pravidelnou celodenní stravu pro:

Cena za oběd:  33 Kč
za snídani + přesnídávku  24 Kč
za večeři + svačinu  35 Kč

    Jídlo je možné objednat:
  • na kartu - 35 Kč
  • nebo chip - 115 Kč.

Kapacita vařených jídel 300 denně
Počet míst v jídelně 90
Oběd pro cizí strávníky 85 Kč včetně DPH

Příspěvek na ubytování a stravu se hradí vždy měsíčně do 15. každého měsíce poukázkou zaslanou účtárnou školy.


Jídelníček