Výměnný pobyt Anglie 2016 – postřehy z cesty

Od 6. 10. do 11. 10. 2016 jsme se podruhé zúčastnili výměnného pobytu v Anglii. Během pobytu, který byl především zaměřen na získání nových zkušeností v oblasti mechanizace zemědělství, chovu zvířat a pěstování rostlin, jsme navštívili dvě odborné zemědělské střední školy. Bicton College nedaleko Exeteru a Duchy College, která se nachází na hranici hrabství Devon a Cornwall. Zájezdu se zúčastnilo 7 žáků a dva učitelé. Během pobytu se žáci nejenom procvičili v angličtině, ale hlavně si prohlédli školní a soukromé farmy, odborné firmy, které disponují vyspělou zemědělskou mechanizací a zúčastnili se praktického vyučování, kde si vyzkoušeli řízení traktoru při úklidu pole po sklizni kukuřice.

Ve volném čase jsme navštívili přímořská letoviska a několik historických míst. V městečku Bude jsme surfovali v moři, v sobotu večer jsme v Launcestonu byli účastníky tradičního karnevalu a v neděli byl výlet na hrad St. Michael’s. Tento hrad je zajímavý tím, že za odlivu se tam dá jít pěšky, ale pokud je příliv, tak se musí lodí.

Ubytování a stravu jsme měli zajištěnou na internátě Bicton a Duchy College. Po Anglii jsme cestovali školním mikrobusem. Doprava z ČR byla letecky Praha-Bristol- Praha.

Zájezd se uskutečnil také díky sponzorům. Olomoucký kraj přispěl na dopravu, firma Salix Morava na ubytování a Magistrát města Přerova nás vybavil propagačním materiálem.

Všichni účastníci se shodli na tom, že to byla velmi zajímavá a přínosná akce. Počítáme s tím, že v pořádání odborného výměnného pobytu budeme pokračovat. Další by se měl uskutečnit opět v říjnu 2017 a v dubnu 2017 přijedou studenti z Anglie nabrat zkušenosti na naši školu.

Mgr. Jolana Čechová, organizátor pobytu

Video z exkurze

Fotogalerie
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7
Foto 8
Foto 9
Foto 10
Foto 11
Foto 12
Foto 13
Foto 14
Foto 15
Foto 16
Foto 17
Foto 18