Ubytování od 25. 4. 2021

Domov mládeže je otevřen pro žáky od 25. 4. 2021 od 18 hodin.

Žák: