Domov mládeže při SŠZe Přerov

Přijímací řízení pro ubytování žáků ve školním roce 2021 – 2022.

Domov mládeže zahajuje přijímací řízení pro ubytování žáků ve školním roce 2021 – 2022.
Nový žadatel (zákonný zástupce neplnoletého žáka nebo plnoletý žák) vyplní a odešle přihlášku nejpozději do 7.7.2021.
Žadatel již bydlící (zákonný zástupce neplnoletého žáka nebo plnoletý žák) vyplní a odešle přihlášku nejpozději do 15.6.2021.
Žadatelé jsou o přijetí k ubytování vyrozuměni písemně nejpozději do 30.7.2021.
V případě odstoupení od přihlášky do DM před nástupem k ubytování je zákonný zástupce nebo plnoletý žák povinen neprodleně písemně oznámit své rozhodnutí vedoucímu vychovateli DM.