Odborný výcvik

Odborný výcvik je nedílnou součástí přípravy žáků na své budoucí povolání. Celá příprava je v souladu se školním výukovým plánem a přeřazovacími plány.

Obecné cíle

Pojetí výuky (metody a formy) a organizace

Metody výuky

Hlavním vzdělávacím cílem metod praktického vyučování je osvojení odborných dovedností. Jako hlavní a nejčastěji používanou metodou je metoda verbální (slovního projevu), kdy učitel podává výklad, popisuje a rozebírá učivo. Na to navazují metody názorné a praktické, při nichž žáci sledují demonstraci a předvádění činnosti, kterou poté sami napodobují, procvičují a aplikují v praktickém pracovním procesu. Těžištěm praktického vyučování je metoda cvičení.