41-51-E/01 Zemědělské práce

Studium nabízí:

Podmínky pro zajištění odborné výuky:
Podmínky přijetí
Určeno chlapcům a dívkám, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělání před splněním povinné školní docházky, splňují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělání v souladu s nařízením NV 211/2010Sb., přílohu č. 2 a podmínky přijetí.

Ubytování a stravování
Ubytování a stravování je zajištěno v areálu školy.

Čtěte dále: