41-51-H/01 Zemědělec - farmář: Provoz

Studium nabízí:

Profil absolventa:
Podmínky pro zajištění odborné výuky:
Podmínky přijetí
Určeno chlapcům a dívkám, kteří ukončili ZŠ 9. třídou, splňují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělání v souladu s nařízením NV 211/2010Sb., přílohu č. 2 a podmínky přijetí.

Ubytování a stravování
Ubytování a stravování je zajištěno v areálu školy.

Čtěte dále: