41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů

Studium nabízí:

Profil absolventa:
Podmínky pro zajištění odborné výuky:
Podmínky přijetí:
Určeno chlapcům a dívkám, kteří ukončili ZŠ 9. třídou, splňují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělání v souladu s nařízením NV 211/2010Sb., přílohu č. 2 a podmínky přijetí.

Ubytování a stravování
Ubytování a stravování je zajištěno v areálu školy.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů
Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, mohou pokračovat na dvouletém nástavbovém studiu Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství, které nabízí naše škola.

Čtěte dále: