Kurz pro výkon obecných zemědělských činností v rozsahu 300 hodin

Vzdělávání dospělých
 
Vzhledem k malému počtu zájemců se KVOZČ v tomto školním roce neuskuteční. Pokud se v příštím školním roce situace změní, škola plánuje při dostatečném zájmu kurz otevřít.
Kurz pro výkon obecných zemědělských činností v rozsahu 300 hodin bude ve školním roce 2021/2022 otevřen při dostatečné počtu zájemců. Výuka bude probíhat jeden den v týdnu (pravděpodobně v sobotu) v rozsahu 8 - 9 vyučovacích hodin v období říjen až duben.
 
Vzdělávací program je určen všem zemědělským podnikatelům, kteří neabsolvovali žádný obor vzdělávání pro zemědělství. Absolventi kurzu splňují odbornou způsobilost stanovenou zákonem č. 85/2004 Sb., a podmínky k získávání státních příspěvků a dotací z EU.

Dokumenty ke stažení