Meteostanice


Meteostanice na SŠZe Přerov
Automatická meteostanice je umístěna na pozemku Školní farmy vedle výběhu pro koně u vjezdu ze silnice na Prosenice.
Grafy zobrazují aktuální naměřená data (interval měření 10 minut) z automatických klimatologických stanic a jsou aktualizovány po 30 minutách. Čas na ose x je udáván v SEČ.
Tato data nejsou nijak verifikována!
Grafy jsou generovány z dat uložených v klimatologické databázi ČHMÚ. U těchto dat není k dispozici archiv.

Seznam všech automatických meteostanic ČHMÚ