Nabídka

Nabízíme
krytá hala         trénink na jízdárně

Navštivte nás! - vhodné pro děti z města
Tento oddíl navštěvují:
Návštěva je možná po předchozí telefonické dohodě
na sekretariátu školy nebo s p. Diringerem.