Domov mládeže při SŠZe Přerov

Přihlášky na školní rok 2020/2021

Domov mládeže – informace o ubytování pro školní rok 2020/21.
Již bydlící žák – přihlášku podává zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák do 15. 6. 2020.
Nový žák - přihlášku podává zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák do 15. 7. 2020. Žadatel je vyrozuměn písemně do 15 dní po ukončení přijímacího řízení.
Přihlášky je možné stáhnout na stránkách školy - domov mládeže – dokumenty nebo zde.
Přihláška do DM platí jeden školní rok a ubytování není nárokové.
Odstoupení od přihlášky do DM před nástupem nebo v průběhu ubytování je zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák povinen neprodleně oznámit své rozhodnutí do DM.
Helena Zrnková, ved. vychovatelkaNabízí ubytování žákům středních škol:

     nové multifunkční hřiště s umělým travnatým povrchem
Kontakt:

Domov mládeže při SŠZe Přerov
Osmek 47
750 02 Přerov
tel: 581 735 054, 581 262 618
mob: 603 154 341
e-mail: helena.zrnkova@sszeprerov.cz
web: www.sszeprerov.cz