Domov mládeže při SŠZe Přerov

Organizace domova mládeže
 
Domov mládeže organizuje výchovněvzdělávací aktivity. Žáci jsou ubytováni v pokojích odděleně podle pohlaví (chlapecké a dívčí patro zvlášť). Základní jednotkou výchovně vzdělávací činnosti v domově mládeže je výchovná skupina o počtu 20 až 30 žáků. Počet skupin je dán počtem zapsaných žáků k začátku školního roku. Žáci jsou vedeni kvalifikovanými vychovateli. Noční služby zajišťují vychovatelé v nočních službách.
 
Pobyt v domově mládeže je organizován vnitřním řádem DM a režimem dne.
 
V době mimo přípravy na vyučování mají žáci možnost sportovního a kulturního vyžití. Domov mládeže nabízí k využívání volného času: kulečník, fotbálek, stolní tenis, posilovnu, multifunkční hřiště, tělocvičnu, společenskou místnost se zrcadlovou stěnou k tanci, klubovnu s televizí, DVD.
 
Domov mládeže podporuje zájmové činnosti žáků, protože při těchto aktivitách si žák rozvíjí klíčové kompetence a funkční gramotnost.
 
Dále pro ubytované žáky nabízíme v průběhu roku zajimavé besedy a návštěvy kulturně vzdělávacích programů.
 
 
Použití vlastních elektrospotřebičů se řídí pokyny v dokumentu "Poplatky za elektrospotřebiče".

Soubory ke stažení