Aktuality 1

Omezení od 14. října do 1. listopadu 2020 Uzavření DM DM - Ubytování žáků - praxe Dny otevřených dveří DM - Vnitřní řád domova mládeže
13. 10. 2020 13. 10. 2020 10. 10. 2020 9. 10. 2020 8. 10. 2020
Vláda omezuje dle aktualizovaného nouzového stavu ze dne 12. 10. 2020 provoz středních škol podle zákona č. 561/2004 Sb. a zakazuje osobní přítomnosti žáků a studentů na středním vzdělávání ve školách. Vzhledem k epidemiologické situaci ve státě, se domov mládeže uzavírá 13. 10. v 18 h. Žáci, kteří mají týdenní a dvoudenní PX od 12. 10. 2020 mají zajištěné ubytování v DM. Ubytování při jednodenní PX je potřeba předem nahlásit vedoucí vychovatelce. Žáci mají zajištěnou celodenní stravu. Zveme Vás na dny otevřených dveří 27.11. (9:00 - 17:00) a 28. 11. (9:00 - 17:00) Upozornění pro zákonné zástupce/rodiče a žáky na změny ve VŘ DM:
- povinnosti zákonných zástupců/rodičů žáka – nově bod 2. a 10.,
- žák je odpovědný vůči sobě a svému okolí – nově bod 12.
- platné od 11. 10. 2020
         
Mokré parkurové závody Zázemí pro odborný výcvik Zahradnictví - prodej zahájen Drezurní závody na škole Další aktuality
26. 9. 2020 25. 9. 2020 21. 9. 2020 15. 9. 2020  
1 2
Sobotní závody na Zemědělské škole v Přerově ovlivnilo podzimní počasí. Zima a vytrvalý déšť odradil hodně startujících a většinu divácké veřejnosti. Vybudování zázemí pro odborný výcvik: V rámci realizace projektu došlo k vytvoření 3 výukových dílen pro údržbu a opravu zemědělské techniky, nezbytného hygienického zázemí a prostoru pro mytí strojní techniky. Zahájen prodej konzumních brambor, cibule a hlávkového zelí ke krouhání 13. září se otevřel areál školy drezurním jezdcům a to hned na dvou kolbištích. Oficiální závody probíhaly na velkém obdelníku v pískovém kolbišti a hobby závody se konaly na travnaté jízdárně.