Aktuality

Volná místa
 
Střední škola zemědělská Přerov hledá na plný úvazek Učitele odborných technických předmětů, dále Učitele anglického jazyka a Učitele tělesné výchovy

Rozpis opakování praxe
 
Byl zveřejněn rozpis opakování praxe pro třídu 4.PK

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019
 
Dne 16. 5. 2018 vyhlásil ředitel školy druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Podrobné informace k maturitním zkouškám jaro 2018
 
Dne 27. 4. 2018 byly zveřejněny podrobné informace k maturitním zkouškám jaro 2018.

Hobby parkurový šampionát
 
Zveme Vás na Hobby parkurový šampionát, který proběhne 19. května 2018 v areálu SŠZe Přerov.

Ubytování v domově mládeže při SŠZe Přerov
 
Přijatí žáci a již ubytovaní žáci si mohou zažádat o ubytování v domově mládeže při SŠZe Přerov pro školní rok 2018/2019.

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností
 
Střední škola zemědělská Přerov budete pořádat ve školním roce 2018/2019 Kurz pro výkon obecných zemědělských činností v rozsahu 300 hodin. Kurz bude zahájen v říjnu 2018. Případní zájemci se mohou spojit s vedoucí kurzu paní Ing. Hanou Učíkovou, tel. 581 262 628, mobil – 724 129 909, e-mail: hana.ucikova@sszeprerov.cz.

Zahájen prodej v zahradnictví.
 
Od 1. 3. 2018 zahájen prodej sadbových brambor a sazečky cibule v zahradnictví.

Výměnný pobyt Duchy College Anglie 2018
 
Ve dnech 9. 10. - 14. 10. 2018 se uskuteční výměnný Duchy College Anglie 2018. Zájezd je již plně obsazen.

Video o škole
 
Vybíráte školu a obor studia? Prohlédněte si naše video o škole se základními údaji o všech studijních i učebních oborech.

Ptáci zemědělské krajiny
 
Žáci 2. P/K se v pátek 27. 4. 20118 v rámci výuky biologie seznámili ve spolupráci s Ornitologickou stanicí v Přerově s různými vlajkovitými druhy ptáků zemědělské krajiny.

Praxe žáků SŠZe ve školním sadu
 
I když nakonec jaro dohnalo letošní skluz, dokonce vysoké teploty urychlily vegetaci, přesto jsme museli přistoupit k pozdnímu řezu ovocných dřevin. Každoročně se právě žáci druhého ročníku v rámci výuky praxe starají o školní sad, který byl vysazen na podzim 2014.

Návštěva Muzea J.A.Komenského v Přerově
 
Ve středu 25.4.2018 navštívila třída 1.OZS Muzeum J.A.Komenského v Přerově.

Liga zemědělských škol Přerov
 
25 .4. proběhlo na kolbišti JO další kolo seriálu závodů Ligy zemědělských škol. Krásné, teplé počasí, povrch jízdárny dokonale zavlažen bouřkou v předchozích dnech, zajistilo korektní a příjemné závodní prostřední pro jezdce. Do areálu školy dorazili zástupci další 7 zemědělských škol - Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, Albrechtova střední škola Český Těšín, Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun, Střední zemědělská škola Brandýs nad Labem, Česká zemědělská akademie v Humpolci, Střední škola zemědělská Chrudim a Městská střední odborná škola Klobouky u Brna.

Vítězem mezinárodní soutěže ve svařování „Zlatý pohár Linde“ se stal žák SŠZe Přerov.
 
Již 22. ročník soutěže ve svařování pro žáky středních škol se uskutečnil ve dnech 24. a 25. dubna 2018 ve Frýdku-Místku. „Zlatý pohár Linde“ je velmi prestižní soutěží mladých začínajících svářečů, která je podporována významnými firmami tohoto oboru a Českou svářečskou společností ANB. Letošní ročník navíc krátce navštívil premiér Andrej Babiš v rámci vládní návštěvy Moravskoslezského kraje.

Zkoušky základního výcviku jezdce
 
21. 4. se konaly u nás na kolbišti zkoušky základního výcviku jezdce, kterých se účastnilo 10 zájemců o zisk licence.

XX. Ročník celostátní soutěže v Benešově „Mladí zemědělci v akci“
 
Ve dnech 18.- 20. 4. 2018 proběhl v Benešově XX. Ročník celostátní soutěže „Mladí zemědělci v akci“ pro žáky studijního oboru Agropodnikání. Soutěže se zúčastnili vítězové školních kol z 25 škol. Soutěžilo se v Pěstování rostlin, Chovu zvířat, Mechanizaci, Ekonomice, jak prakticky, tak teoreticky a devátou disciplínou byla jízda zručnosti.

Krajské kolo soutěže v AJ pro SOŠ
 
Ve čtvrtek 5. 4. 2018 se žáci Marek Procházka a Veronika Domská zúčastnili krajského kola soutěže v anglickém jazyce pro SOŠ, které se konalo na SOŠ Šumperk.

Protidrogový vlak
 
V pondělí 26.3.2018 navštívila třída 2.OZS velmi zajímavou expozici Protidrogový vlak. Preventivní akce splnila svůj účel a studentům se líbila.

Návštěva Muzea J.A.Komenského v Přerově
 
Ve středu 21.3.2018 navštívila třída 1. ZFS Muzeum J. A. Komenského v Přerově.

Exkurze 1. Slezká strojní a Opall-Agri
 
Dne 16.3.2018 se naši žáci se zúčastnili odborné exkurse ve dvou firmách. První návštěva byla u firmy 1. Slezká strojní v Oticích u Opavy.

Florbalový turnaj o Pohár primátora města Přerova
 
Žáci naší školy se zúčastnili turnaje ve florbale na Obchodní akademii v Přerově a umístili se na 4. místě ve skupině.

Soutěž Mladý zemědělec 2018
 
Jak bývá na naší škole zvykem, tak počátkem března proběhlo školní kolo soutěže Mladý zemědělec, kde žáci maturitního ročníku Agropodnikání zaměření Provoz, soutěžili v teoretických znalostech a praktických dovednostech z předmětů Pěstování rostlin, chovu zvířat, mechanizace a ekonomiky.

Den otevřených dveří Lukrom Kroměříž
 
Dne 27. 2. 2018 se třída 1.NM zúčastnila Dne otevřených dveří Lukrom Kroměříž.

Jarní prázdniny v Polsku
 
Zasněžené jarní prázdniny si studentky 3. K zpestřily v rámci odborné praxe v polském sportovním klubu Bór v Folwarku v Toporzysku.

Skijöring v podání prvního ročníku.
 
Skijöring v podání prvního ročníku. Skijöring je zimní sport, při kterém je člověk na lyžích připoután tažným lanem ke koni.

Parkurová příprava
 
Parkurová příprava na nadcházející sezónu - skok ve volnosti.

Výuka zápřahu ve třetím ročníku
 
Slezská norička Bela prošla od začátku roku s pomocí třeťaček koňařek prací na dvou opratích, následně tahala kládu a dnes podruhé chodila ve voze.

Lyžařský kurz
 
Ve dnech 15. -19. 1. 2018 se žáci naší školy zúčastnili lyžařského kurzu.

Plavecký výcvik
 
Žáci naší školy se pravidelně zúčastňují výcviku plavání.

Jezdecká přípravka
 
Jezdecká přípravka - kroužek Střediska volného času ATLAS a BIOS v našem jezdeckém areálu pod vedením Markéty Zápecové DiS

14. ročník výstavy Moravy a Slezska
 
14. ročník výstavy Moravy a Slezska se uskutečnil ve dnech 2. a 3. prosince. Tomuto víkendu předcházelo v úterý a středu stavění klecí, kterého se zúčastnili žáci 2 ročníku učiliště. Ve čtvrtek v odpoledních hodinách žáci Nástavby mechanizace pomáhali při přejímce zvířat a jejich umístění do klecí.

Divadlo „z druhé strany“
 
Ve středu se rozjela třída 1. PKM do Olomouce, kde měla domluvenou prohlídku Moravského divadla. Protože se jednalo o průzkum technického zázemí, vešli jsme zadním vchodem, odkud jsme zamířili na jeviště, do zkušebních sálů, baletního sálu, vlásenkárny a dalších prostor, do kterých se běžný návštěvník divadla nedostane.

Soutěž o nejkrásnější jablko
 
Vyhodnocení soutěže „O nejkrásnější jablko“ proběhlo 15. 11. 2017, kdy odborná komise složená ze žáků 2.P/K hodnotila a posuzovala 30 vzorků, které do soutěže přinesli žáci a učitelé školy.

Návštěva divadla Zlín
 
V pondělí 13. 11. 2017 navštívila třída 1.ZFS Městské divadlo Zlín.

Výměnný pobyt Anglie 1. – 5. listopadu 2017
 
V listopadu se již potřetí vybraní žáci naší školy zúčastnili odborné exkurze do hrabství Cornwall a Devon, kde sídlí naše partnerská škola Duchy College. Tyto destinace se nacházejí v jihozápadní Anglii a jsou to zemědělské oblasti zaměřené na chov dobytka, ovcí a pěstování kukuřice, květáku a obilí.

Přednáška s protidrogovou tématikou
 
Ve čtvrtek 9.11.2017 navštívily lektorky KAPPA HELP Přerov v rámci prevence třídu 2.OZS.

Návštěva divadla Zlín
 
Ve středu 25.10.2017 navštívily třídy 2.NM a 2.PK divadelní představení ve Zlíně.

Okresní kolo turnaje ve stolním tenise
 
Ve čtvrtek 19. 10. 2017 proběhlo okresní kolo turnaje ve stolním tenise. Žáci naší školy se umístili na třetím místě.

Místní kolo Poháru Josefa Masopusta
 
V Přerově se dne 16. 10. 2017 se hrál fotbalový turnaj o postup do okresního kola Poháru Josefa Masopusta.

Zkoušky základního výcviku jezdce
 
Zkoušky základního výcviku se pokusilo v sobotu 14.10.2017 složit 15 zájemců. 13 uchazečů bylo úspěšných ve všech částech zkoušky a získalo licenci jezdce.

Cvičný protipožární poplach
 
Ve středu 11. 10. 2017 byla z důvodu přerušení dodávky elektrické energie upravena a zkrácena výuka. Odstávka elektrické energie měla dopad i na provoz školní kuchyně. A aby to bylo ještě zajímavější, začalo u nás ve škole hořet. Samozřejmě jen jako. Ředitelství školy se při této příležitosti rozhodlo pro cvičný protipožární poplach, který vychází z § 6 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

Expozice SŠZe Přerov na výstavě Flora podzim 2017
 
Naše škola byla společně s ostatními odbornými školami Olomouckého kraje vyzvána svým zřizovatelem k prezentaci nabídky studijních a učebních oborů v rámci výstavy Flora podzim 2017. Prezentace naší školy se nacházela v pavilonu H, kde nám byl poskytnut propagační stánek s názvem a logem školy. Zde od čtvrtka 5. 10. do neděle 8. 10. 2017 žáci, učitelé a mistři odborného výcviku předváděli například ukázky praktické výuky učňů nebo výsledky pěstitelské práce učebního oboru farmář prostřednictvím vypěstků: např. brambor a okrasných dýní. Velký zájem návštěvníků Flory v naší expozici vzbudila kolekce vystavovaných slepic plemene Brahmánka.

44. mistrovství České republiky v orbě
 
Ve dnech 29. – 30. září proběhlo na pozemcích Zemědělského družstva Prosenice MR v orbě. Záštitu nad akcí převzal ministr zemědělství Marian Jurečka a hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. Hlavním organizátorem byla Společnost pro orbu ČR a spoluorganizátorem se stala naše škola. Soutěžícím a jejich doprovodu jsme poskytli ubytování v našem Domově mládeže a zároveň stravování ve školní jídelně. Mnoho žáků se podílelo na přípravě a výměře pozemků, ale také při samotných závodech v rolích rozhodčích.

Hobby závody Přerov
 
Poslední hobby závody v tomto roce se konaly za krásného slunečného podzimního počasí 30.9.2017 a ukončily první ročník Hobby šampionátu.

Přehlídka plemene anglického plnokrevníka v Napajedlích
 
V pátek 22. 9. 2017 proběhla v Napajelích přehlídka plemene anglického plnokrevníka v Českém chovu pořádaná Jockey Clubem ČR.

19. ročník ceny města Přerova
 
V sobotu 16. září jsme se probouzeli do velmi nevlídného deštivého rána a silně zatažená obloha nevěstila nic dobrého. Nezbylo, než se co nejtepleji obléci, vrchní vrstvu zvolit pokud možno nepromokavou, přibalit termosku teplého čaje a doufat, že ten silný déšť brzy ustane.

Krajské dožínky za účasti SŠZe Přerov
 
Ve dnech 8. – 9. září 2017 proběhly na výstavišti Flora Olomouc krajské dožínky. Tradičně se této kulturně - společenské akce zúčastnila i Střední škola zemědělská v Přerově. Expozici naší školy navštívili významní hosté: ministr zemědělství ČR Ing. Marian Jurečka a hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.

Exkurze 2. ročníku oboru Zemědělec-farmář
 
Dne 7. 9. 2017 žáci 2. ročníku učebního oboru ZF v rámci odborného výcviku navštívili zemědělský podnik Moravská zemědělská a.s. Prosenice. Zde se seznámili s pracovištěm, na kterém budou vykonávat odbornou praxi při nácviku dojení. Následně byli seznámeni s bezpečnostními a organizačními pravidly souvisejícími s praxí.

Adaptační setkání prvních ročníků
 
Ve dnech 5. – 7. 9. proběhlo u prvních ročníků Střední školy zemědělské Přerov třídenní adaptační setkání. Jeho cílem bylo nenásilnou formou usnadnit přechod žáků ze základní školy na střední školu, umožnit navázání kontaktů mezi spolužáky a vytvoření nových třídních kolektivů.

První poprázdninová praxe
 
vedla žáky 2. a 3. ročníků maturitních oborů a 1. ročníku nástavbového studia na bramborové pole. Zde se všichni zúčastnění rozdělili na pracovní dvojice, zaklekli do řádků k čerstvě vyoraným bramborům a s vervou sobě vlastní se vrhli do sběru.

Učitelé jdou příkladem
 
V pátek 1. září se v 8.00 hodin sešli vyučující, vedení školy a mistři OV ve školním zahradnictví, aby všichni společně zahájili letošní sběr brambor.