Aktuality

Třetí kolo přijímacího řízení
 
Dne 19. 6. 2017 vyhlašuje ředitel školy třetí kolo přijímacího řízení pro maturtní obory i pro obory s učňovským listem.

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností v rozsahu 300 hodin
 
Střední škola zemědělská Přerov otevře ve školním roce 2017/2018 Kurz pro výkon obecných zemědělských činností v rozsahu 300 hodin".

Doklasifikace
 
Organizace doklasifikace za školní rok 2016/2017

Komisionální zkoušky opravné
 
Organizace komisionálních opravných zkoušek

Organizace maturitních zkoušek podzim 2017
 
Organizace profilové části maturitních zkoušek - Podzimní období 2017 - 2. NM a 4.OPK

Organizace jednotných závěrečných zkoušek podzim 2017
 
Organizace závěrečných zkoušek - Podzimní období 2017 - 3. OZS, 3. S

Prázdninová praxe
 
Přehled termínů prázdninové praxe 2017

Příjezd žáků na domov mládeže
 
Organizace příjezdů žáků na domov mládeže ve školním roce 2017/2018

Seznam žáků SŠZe Přerov k opakování zkoušek z předmětu ŘMV od 4.9.2017
 
Seznam žáků SŠZe Přerov, kteří mají možnost pokračovat v opakovaných zkouškách z předmětu ŘMV od 4.9.2017

Video o škole
 
Vybíráte školu a obor studia? Prohlédněte si naše video o škole se základními údaji o všech studijních i učebních oborech.

Výsledky druhého kola přijímacího řízení
 
Dne 16. 6. 2017 byly zveřejněny výsledky druhého kola přijímacího řízení pro maturtní obory i pro obory s učňovským listem.

Polní den Agrall Show 2017
 
Dne 29. 6. 2017 jsme se s žáky zúčastnili Polního dne Agrall Show 2017.

Další živý přírůstek Školní farmy na zemědělské škole v Přerově
 
Krásný hřebeček plemene Hafting z matky Sigrune po otci Armin-Q se narodil 3. června 2017 v ranních hodinách. Je velmi mazlivý, přítulný a nebojácný. Jméno pro nový přírůstek našich stájí vybírali v anketě žáci školy a členové Jezdeckého oddílu s podmínkou začátečního písmene jména po otci A. Na slavnostním křtu 27. června dostal krásné andělské jméno Angel Silver. Role kmotrů se ujali zpěvačka Leona Machálková a slovenský hudebník Vašo Patejdl, kteří mu do jeho koňského života popřáli zdravý a šťastný život, přízeň všech, kteří s ním přijdou do kontaktu a nechť sa ti krásně kluše životom.

Nová kruhová jízdárna na Školní farmě v Přerově
 
V areálu Střední školy zemědělské Přerov bylo vybudováno a dáno do provozu další technické zařízení pro výcvik jezdců a koní tzv. kruhovka (kruhová jízdárna). Finanční dotaci ve výši 400 tis. Kč poskytl pro tuto investiční akci zřizovatel školy Olomoucký kraj. Kruhovku zhotovila firma B. O. s.r.o. Čekyně pana Jiřího Burdíka a v úterý 27. 6. 2017 byla slavnostně předána škole za účasti vzácných hostů zpěvačky Leony Machálkové a slovenského hudebníka Vašo Patejdla.

Hobby parkurové závody
 
24. 6. se konaly opět na pískovém kolbišti hobby parkurové závody. Nevlídné zimní větrné počasí minulých závodů vystřídal další extrém v podobě velmi horkého dne.

Exkurze třídy 2.OS v TATRA TRUCKS a.s. v Kopřivnici
 
Dne 22.6.2017 třída 2. OS navštívila v rámci vzdělávání nejstarší automobilku ve střední Evropě a to TATRA TRUCKS a.s. v Kopřivnici.

Foto na závěr školního roku
 
Na závěr školního roku se jednotlivé třídy na památku vyfotografovaly v areálu školy.

Slavnostní předání vysvědčení o záverečné zkoušce a výučních listů
 
Dne 16. 6. 2017 proběhlo v aule školy slavnostní předání vysvědčení o záverečné zkoušce a výučních listů.

Naše přírůstky na farmě
 
Malá selátka se mají čile k světu

Trénink koní
 
Na travnatém kolbišti probíhá trénink koní

Muzeum historických kočárů Čechy pod Kosířem
 
Na návštěvu muzea historických kočárů do Čech pod Kosířem se vydal třetí ročník koňařů - tato exkurze zakončila ročník jezdectví zaměřený na zápřah.

Návštěva na Ministerstvu zemědělství v Praze
 
Při vzdělávání žáků se stále hledají nové cesty a metody, jak žáky zaujmout, přiblížit a objasnit studovanou problematiku. Tyto cesty hledá učitel, škola, ale i profesní organizace prostřednictvím různých projektů na podporu vzdělávání a konkurenceschopnosti. Jednou z řady takových projektů byla i soutěž, vyhlášená Českou společností rostlinolékařskou za podpory Ministerstva zemědělství ČR nazvaná „Rostlinolékařská péče – obor budoucnosti“.

Odborná exkurze 1.PK ve firmě Agras
 
Dne 8.6. se naše třída 1 P/K zúčastnila odborné exkurze ve firmě AGRAS Želátovice. Prohlédli jsme si rekonstruované stáje pro dojnice, moderní dojírnu, přístřešky pro odchov telat a silážní jámy a vaky. Druhá zastávka byla na bioplynové stanici se spotřebou 50 tun materiálu denně a závěr proběhl na středisku mechanizace, kde nám agronom představil techniku od orby až po sklizeň.

Odborná exkurze třídy 2. OS v Praze
 
Ve dnech 6. června a 7. června 2017 jsme třída 2. OS absolvovali exkurze v hlavním městě ČR Praha a to v národním technickém muzeu, expozici ČNB a prohlídky památek.

Slavnostní předání maturitních vysvědčení
 
Maturanti, kteří letos ukončili své snažení úspěšným zvládnutím maturitních zkoušek, si v pondělí 5. června převzali z rukou ředitele školy Mgr. Radovana Rašťáka svá vysněná maturitní vysvědčení. Rozšířili tak řady dosavadních absolventů o číslo 18. Tolika se totiž podařilo zvládnout a zdolat všechny překážky a nástrahy čtyřletého studia Agropodnikání a dvouletého nástavbového studia Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství.

Narození hříběte
 
3.6. v ranních hodinách se nám narodil krásný hřebeček plemene Hafting z matky Sigrune po otci Armin-Q.

Sportovní kurz 2.PK
 
Ve dnech 30. 5. - 1. 6. 2017 se konal sportovní kurz 2.PK. Skládal se z cyklistické, horolozecké a vodácké části a proběhl v Přerově a okolí. Zúčastnilo se ho 14 žáků.

Navštívili jsme Prahu
 
Ve dnech 31. května a 1. června 2017 se naše třída 3.PK vydala v rámci exkurze poznávat zajímavá místa Prahy. Mnozí z nás zde již byli několikrát, ale paní učitelka nás provedla tam, kde jsme to ještě neznali a byli jsme tak mile překvapeni. Stihli jsme toho za dva dny spoustu.

Včelařský kroužek a stáčení medu
 
V rámci činnosti včelařského kroužku se žáci učili stáčet med. Školní včeličky se činily a mladí včelaři také.

Závody Folwark Toporzysko v Polsku
 
Velkých úspěchů dosáhly žákyně druhého ročníku Martina Rozkydalová a Michaela Sejkorová 27. 5. na závodech ve Folwark Toporzysko v Polsku.

Liga zemědělských škol Chrudim
 
Ve středu opět vyrazily dvojice Michaela Sejkorová s Danem a Martina Rozkydalová se Cidem na další kolo Ligy zemědělských škol tentokráte do Chrudimi.

Hobby závody
 
V sobotu 20. 5. se konaly hobby závody na pískovém kolbišti JO. I když opět za nevlídného počasí, přesto dorazila početná pole startujících.

2. otevřené mistrovství Olomouckého kraje v orbě.
 
Dne 19.5.2017 proběhlo v areálu zahradnictví Střední školy zemědělské Přerov 2. otevřené mistrovství Olomouckého kraje v orbě.

Chmelnice přivítaly první letošní brigádníky
 
Od pondělí 15. května se všichni žáci naší školy, mimo končících ročníků, vydali do okolních chmelnic, aby tak v Tršicích, Prosenicích či Kokorách pomáhali zemědělcům s tolik potřebnými pracemi.

Polní den ve Vsisku u Velkého Týnce
 
Dne 11. 5. 2017 se třídy 3. OZS a 3. OS zúčastnily polního den BV Techniky Case IH a Crone ve Vsisku u Velkého Týnce. K vidění byly stroje pro sečení, obracení, shrnování a lisování píce.

Liga zemědělských škol Humpolec
 
10. 5. proběhlo další kolo Ligy zemědělských škol v Humpolci. Naši školu reprezentovaly žákyně druhého ročníku Michaela Sejkorová a Martina Rozkydalová.

Výměnný pobyt studentů Duchy College na SŠZe Přerov
 
Od 23. 4. do 27.4 2017 pobývali na naší škole v rámci výměnného pobytu studenti z Anglie. Jednalo se o studenty Duchy College, která je naší partnerskou školou. Letos přijelo 13 mladých farmářů a 3 učitelé.

OIP ve sportovním klubu „Bór“ v polském Toporzysku.
 
Ve dnech 23. - 28. 4. 2017 jsme s jedenácti žáky 1. P/K, 2. K a 3. K absolvovali odbornou individuální praxi ve sportovním klubu „Bór“ v polském Toporzysku.

Vozatajství
 
26. 4. se žáci 3.K učili základům vozatajství.

Exkurze do Polska (Osvětim, Březinka, Krakow)
 
V úterý 25. dubna jeli žáci různých ročníků na exkurzi do Polska. Navštívili koncentrační tábor Osvětim, Březinku a historické město Krakow.

Liga zemědělských škol Přerov
 
19. 4. proběhlo v našem areálu druhé jarní kolo Ligy zemědělských škol. Za velmi extrémního počasí - silný vítr, sníh a zima se závodů zúčastnili domácí žáci a žáci škol z Kroměříže, Lanškrouna, Humpolce, Chrudimi, Klobouků u Brna a Velkého Němčí.

Farmářské trhy
 
Naše škola se zúčastnila 1. farmářských trhů v Přerově, kde nabídla k prodeji výpěstky ze školního zahradnictví.

Malá velikonoční výstavka
 
Malá velikonoční výstavka sklidila velký úspěch. Počátkem pašijového týdne uspořádala naše škola již tradiční malou výstavku, která byla věnovaná svátkům jara, čili Velikonocům.

Turnaj o pohár primátora města Přerova ve florbale hochů
 
V pondělí 20. 3. 2017 se uskutečnil turnaj o pohár primátora města Přerova ve florbale hochů.

Okresní kolo silového čtyřboje
 
Družstvo dívek se 13.3.2017 zúčastilo soutěží silového čtyřboje a umístilo se na silovém čtyřboji na 4.místě se ziskem 448 b.

Mistrovství středních škol – stolní fotbal
 
Dne 2. 3. 2017 proběhlo mistrovství středních škol ve stolním fotbal. Naše škola se zúčastnila turnaje s dvanácti žáky naší školy.

Prodej sadbových brambor
 
Od 27. února 2017 zahájen prodej sadbových brambor

Přednáška: Biopaliva a alternativní zdroje energie
 
Dne 2. 3. 2017 proběhla na naší škole přednáška prof. Františka Bauera z Mendlovy univerzity Brno.

Soutěř "Mladý zemědělec"
 
1. 3. 2017 proběhlo školní kolo soutěžě "Mladý zemědělec". Sedmého ročníku soutěže se zúčastnili žáci 4. ročníku agropodnikání se zaměřením provoz.

Přednáška: Půdní úrodnost – nezbytný předpoklad pro setrvalou rostlinnou produkci
 
Pod záštitou Okresní agrární komory v Přerově proběhla na Střední škole zemědělské v Přerově přednáška: Půdní úrodnost – nezbytný předpoklad pro setrvalou rostlinnou produkci. Přednášel doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D. Přednáška se uskutečnila dne 24. února 2017 v době od 9:00 – 16:00 hod.

Příprava na sadbu a hrnkování
 
Žáci oboru 'Zemědělec - farmář' zahájili přípravu na sadbu a hrnkování.

Měření koní
 
Žáci 1. ZF se podíleli na měření koní

Zpracování králíka
 
V rámci výuky chovu zvířat se žáci podíleli na zpracování králíka

Mláďata na farmě
 
Na škloní farmě se narodila mláďata kamerunských ovcí a kamerunských koz

Voltiž
 
Nácvik gymnastiky na koni

Nové technické vybavení na SŠZe
 
V průběhu školního roku 2016/2017 pořídila škola nové technické vybavení pro dílny, farmu i vozový park.

Zimní vyjížďka
 
Dnešní ježdění jako v pohádce o Popelce - všude přidělává sníh starosti nám radosti!!!

Hodina jezdectví
 
Druhý ročník opohybovává koně v hodině jezdectví.

Lyžařský kurz Horní Bečva
 
Lyžařský kurz proběhl za krásného zimního počasí a dobrých sněhových podmínek ve dnech 9. – 13. ledna v Beskydech na chatě Rališka.

Zimní radovánky
 
Sněhová kalamita trápí celé Česko, jen u nás napadlo pouze pár centimetrů. I to ale stačilo k vyzkoušení zajímavého sportu skijöringu.

Městské divadlo Zlín: představení Bio ráj
 
Třídy 1.PK a.4.PK navštívily 19.12. divadelní představení BIO RÁJ v Městském divadle Zlín.

Pronikli do zázemí divadla v Olomouci
 
V úterý 13. prosince se třída 1.ZF vydala pod pedagogickým dohledem Mgr. Mráčkové na exkurzi do Olomouce. Nejprve si žáci měli možnost prohlédnout technické zázemí Moravského divadla. To se běžnému návštěvníkovi divadelních představení nepodaří.

Exkurze do Cukrovaru Prosenice a do zemědělského podniku Agras Želatovice a.s.
 
I když se pomalu teprve blíží vánoce, pro nás žáky SŠZe v Přerově byl 8. prosinec 2016 takovým předčasným dárkem. Okresní agrární komora v Přerově za finanční podpory Olomouckého kraje nám připravila odbornou exkurzi k obohacení teoretické výuky o praktické zkušenosti.

Exkurze Kyselovice
 
Ve středu 7. 12. za mrazu vyrazili třeťáci koňaři na exkurzi do Kyselovic. Moc děkujeme panu Antonínu Vinklárkovi, který nám nejdříve zapřáhl klusáka do sulky, nechal nás svést a vyzkoušet něco nového.

Někteří dali přednost slepicím, jiní preferovali králíky...
 
Žáci naší školy již několik let pomáhají pořadatelům výstavy drobného zvířectva, která se letos konala 3. a 4. prosince na přerovském výstavišti.

Návštěva Městského divadla Zlín
 
Dne 29. 11. 2016 navštívily třídy 1.NM, 2.NM a 3.OS divadelní představení Městského divadla Zlín.

Návštěva Zetor Gallery a Arboreta Brno
 
Dne 15. 11. 2016 se uskutečnila pro třídu 1. P/K a 2. P/K odborná exkurze, která měla žákům rozšířit znalosti z mechanizace a biologie.

Okresní kolo turnaje ve stolním tenise
 
V úterý 1. 11. 2016 se naši žáci zúčastnili okresního kola ve stolním tenise a umístili se na 3. místě

Exkurze do Vědecké knihovny v Olomouci
 
V pondělí 24. října se žáci třídy 2.PK zúčastnili exkurze do Vědecké knihovny v Olomouci, kde si obohatili znalosti o Karlu Hynku Máchovi. Doplnili si tak právě probírané učivo v literatuře.

Exkurze na zemědělskou výstavu Flora Olomouc
 
V pátek 21. 10. 2016 navštívila třída 3.OS zemědělskou výstavu Flora v Olomouci.

Výměnný pobyt Anglie 2016 - postřehy z cest
 
Od 6. 10. do 11. 10. 2016 jsme se podruhé zúčastnili výměnného pobytu v Anglii. Během pobytu, který byl především zaměřen na získání nových zkušeností v oblasti mechanizace zemědělství, chovu zvířat a pěstování rostlin, jsme navštívili dvě odborné zemědělské střední školy.

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností
 
Dne 19. 10. 2016 zahajujeme nový ročník Kurzu pro výkon obecných zemědělských činností

Pohár Josefa Masopusta
 
V úterý 11. října 2016 se žáci naší školy zúčastnili fotbalového turnaje o Pohár Josefa Masopusta. Družstvo SŠZe se umístilo na 3. místě (GJB,OA,SŠZe).

Parkurové závody "Cena SŠZe Přerov - Delikan" a Hobby závody
 
V sobotu 17. září se na travnatém kolbišti naší školy konal další ročník závodů v parkurovém skákání. Počasí nám nebylo příliš nakloněno, ale přesto se přišlo podívat přes 200 diváků na to, jak si povedou jezdci v sedlech svých koní.