Aktuality

Volná místa
 
Střední škola zemědělská Přerov hledá na plný úvazek Učitele odborných technických předmětů

Informace k přijímacímu řízení a přijímacím zkouškám 2018/2019
 
Dne 23.1.2018 byly zveřejněny informace k přijímacímu řízení a přijímacím zkouškám pro školní rok 2018/2019

Jarní prázdniny v Polsku
 
Zasněžené jarní prázdniny si studentky 3. K zpestřily v rámci odborné praxe v polském sportovním klubu Bór v Folwarku v Toporzysku.

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností v rozsahu 300 hodin
 
Střední škola zemědělská Přerov pořádá ve školním roce 2017/2018 Kurz pro výkon obecných zemědělských činností v rozsahu 300 hodin. Kurz byl zahájen 18. 10. 2017. Případní zájemci se mohou spojit s vedoucí kurzu paní Ing. Hanou Učíkovou, tel. 581 262 628, mobil – 724 129 909, e-mail: hana.ucikova@sszeprerov.cz.

Video o škole
 
Vybíráte školu a obor studia? Prohlédněte si naše video o škole se základními údaji o všech studijních i učebních oborech.

Skijöring v podání prvního ročníku.
 
Skijöring v podání prvního ročníku. Skijöring je zimní sport, při kterém je člověk na lyžích připoután tažným lanem ke koni.

Parkurová příprava
 
Parkurová příprava na nadcházející sezónu - skok ve volnosti.

Výuka zápřahu ve třetím ročníku
 
Slezská norička Bela prošla od začátku roku s pomocí třeťaček koňařek prací na dvou opratích, následně tahala kládu a dnes podruhé chodila ve voze.

Lyžařský kurz
 
Ve dnech 15. -19. 1. 2018 se žáci naší školy zúčastnili lyžařského kurzu.

Plavecký výcvik
 
Žáci naší školy se pravidelně zúčastňují výcviku plavání.

Jezdecká přípravka
 
Jezdecká přípravka - kroužek Střediska volného času ATLAS a BIOS v našem jezdeckém areálu pod vedením Markéty Zápecové DiS

14. ročník výstavy Moravy a Slezska
 
14. ročník výstavy Moravy a Slezska se uskutečnil ve dnech 2. a 3. prosince. Tomuto víkendu předcházelo v úterý a středu stavění klecí, kterého se zúčastnili žáci 2 ročníku učiliště. Ve čtvrtek v odpoledních hodinách žáci Nástavby mechanizace pomáhali při přejímce zvířat a jejich umístění do klecí.

Divadlo „z druhé strany“
 
Ve středu se rozjela třída 1. PKM do Olomouce, kde měla domluvenou prohlídku Moravského divadla. Protože se jednalo o průzkum technického zázemí, vešli jsme zadním vchodem, odkud jsme zamířili na jeviště, do zkušebních sálů, baletního sálu, vlásenkárny a dalších prostor, do kterých se běžný návštěvník divadla nedostane.

Soutěž o nejkrásnější jablko
 
Vyhodnocení soutěže „O nejkrásnější jablko“ proběhlo 15. 11. 2017, kdy odborná komise složená ze žáků 2.P/K hodnotila a posuzovala 30 vzorků, které do soutěže přinesli žáci a učitelé školy.

Návštěva divadla Zlín
 
V pondělí 13. 11. 2017 navštívila třída 1.ZFS Městské divadlo Zlín.

Výměnný pobyt Anglie 1. – 5. listopadu 2017
 
V listopadu se již potřetí vybraní žáci naší školy zúčastnili odborné exkurze do hrabství Cornwall a Devon, kde sídlí naše partnerská škola Duchy College. Tyto destinace se nacházejí v jihozápadní Anglii a jsou to zemědělské oblasti zaměřené na chov dobytka, ovcí a pěstování kukuřice, květáku a obilí.

Přednáška s protidrogovou tématikou
 
Ve čtvrtek 9.11.2017 navštívily lektorky KAPPA HELP Přerov v rámci prevence třídu 2.OZS.

Návštěva divadla Zlín
 
Ve středu 25.10.2017 navštívily třídy 2.NM a 2.PK divadelní představení ve Zlíně.

Okresní kolo turnaje ve stolním tenise
 
Ve čtvrtek 19. 10. 2017 proběhlo okresní kolo turnaje ve stolním tenise. Žáci naší školy se umístili na třetím místě.

Místní kolo Poháru Josefa Masopusta
 
V Přerově se dne 16. 10. 2017 se hrál fotbalový turnaj o postup do okresního kola Poháru Josefa Masopusta.

Zkoušky základního výcviku jezdce
 
Zkoušky základního výcviku se pokusilo v sobotu 14.10.2017 složit 15 zájemců. 13 uchazečů bylo úspěšných ve všech částech zkoušky a získalo licenci jezdce.

Cvičný protipožární poplach
 
Ve středu 11. 10. 2017 byla z důvodu přerušení dodávky elektrické energie upravena a zkrácena výuka. Odstávka elektrické energie měla dopad i na provoz školní kuchyně. A aby to bylo ještě zajímavější, začalo u nás ve škole hořet. Samozřejmě jen jako. Ředitelství školy se při této příležitosti rozhodlo pro cvičný protipožární poplach, který vychází z § 6 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

Expozice SŠZe Přerov na výstavě Flora podzim 2017
 
Naše škola byla společně s ostatními odbornými školami Olomouckého kraje vyzvána svým zřizovatelem k prezentaci nabídky studijních a učebních oborů v rámci výstavy Flora podzim 2017. Prezentace naší školy se nacházela v pavilonu H, kde nám byl poskytnut propagační stánek s názvem a logem školy. Zde od čtvrtka 5. 10. do neděle 8. 10. 2017 žáci, učitelé a mistři odborného výcviku předváděli například ukázky praktické výuky učňů nebo výsledky pěstitelské práce učebního oboru farmář prostřednictvím vypěstků: např. brambor a okrasných dýní. Velký zájem návštěvníků Flory v naší expozici vzbudila kolekce vystavovaných slepic plemene Brahmánka.

44. mistrovství České republiky v orbě
 
Ve dnech 29. – 30. září proběhlo na pozemcích Zemědělského družstva Prosenice MR v orbě. Záštitu nad akcí převzal ministr zemědělství Marian Jurečka a hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. Hlavním organizátorem byla Společnost pro orbu ČR a spoluorganizátorem se stala naše škola. Soutěžícím a jejich doprovodu jsme poskytli ubytování v našem Domově mládeže a zároveň stravování ve školní jídelně. Mnoho žáků se podílelo na přípravě a výměře pozemků, ale také při samotných závodech v rolích rozhodčích.

Hobby závody Přerov
 
Poslední hobby závody v tomto roce se konaly za krásného slunečného podzimního počasí 30.9.2017 a ukončily první ročník Hobby šampionátu.

Přehlídka plemene anglického plnokrevníka v Napajedlích
 
V pátek 22. 9. 2017 proběhla v Napajelích přehlídka plemene anglického plnokrevníka v Českém chovu pořádaná Jockey Clubem ČR.

19. ročník ceny města Přerova
 
V sobotu 16. září jsme se probouzeli do velmi nevlídného deštivého rána a silně zatažená obloha nevěstila nic dobrého. Nezbylo, než se co nejtepleji obléci, vrchní vrstvu zvolit pokud možno nepromokavou, přibalit termosku teplého čaje a doufat, že ten silný déšť brzy ustane.

Krajské dožínky za účasti SŠZe Přerov
 
Ve dnech 8. – 9. září 2017 proběhly na výstavišti Flora Olomouc krajské dožínky. Tradičně se této kulturně - společenské akce zúčastnila i Střední škola zemědělská v Přerově. Expozici naší školy navštívili významní hosté: ministr zemědělství ČR Ing. Marian Jurečka a hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.

Exkurze 2. ročníku oboru Zemědělec-farmář
 
Dne 7. 9. 2017 žáci 2. ročníku učebního oboru ZF v rámci odborného výcviku navštívili zemědělský podnik Moravská zemědělská a.s. Prosenice. Zde se seznámili s pracovištěm, na kterém budou vykonávat odbornou praxi při nácviku dojení. Následně byli seznámeni s bezpečnostními a organizačními pravidly souvisejícími s praxí.

Adaptační setkání prvních ročníků
 
Ve dnech 5. – 7. 9. proběhlo u prvních ročníků Střední školy zemědělské Přerov třídenní adaptační setkání. Jeho cílem bylo nenásilnou formou usnadnit přechod žáků ze základní školy na střední školu, umožnit navázání kontaktů mezi spolužáky a vytvoření nových třídních kolektivů.

První poprázdninová praxe
 
vedla žáky 2. a 3. ročníků maturitních oborů a 1. ročníku nástavbového studia na bramborové pole. Zde se všichni zúčastnění rozdělili na pracovní dvojice, zaklekli do řádků k čerstvě vyoraným bramborům a s vervou sobě vlastní se vrhli do sběru.

Učitelé jdou příkladem
 
V pátek 1. září se v 8.00 hodin sešli vyučující, vedení školy a mistři OV ve školním zahradnictví, aby všichni společně zahájili letošní sběr brambor.