Aktuality

Dny otevřených dveří
 
Dny otevřených dveří pořádá naše škola v těchto termínech: 24. - 25. 11. 2017, 13. 12. 2017 a 26. - 27. 1. 2018

Rodičovské schůzky - 1. čtvrtletí
 
Rodičovské schůzky po prvním čtrtletí se uskuteční 8. listopadu 2017 v době od 15:30 do 17:00.

Oznámení o konání voleb do školské rady
 
Volby se konají v souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) po uplynutí tříletého funkčního období a dle volebního řádu vydaného radou Olomouckého kraje. Volby do školské rady budou probíhat dne 8. 11. 2017 od 8 do 17 hodin v kanceláři a ve třídách (a to zejména v rámci třídních schůzek).

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností v rozsahu 300 hodin
 
Střední škola zemědělská Přerov otevře ve školním roce 2017/2018 Kurz pro výkon obecných zemědělských činností v rozsahu 300 hodin. Zahájení kurzu proběhne dne 18. 10. 2017 od 8 hodin v budově školy.

Seznam žáků SŠZe Přerov k opakování zkoušek z předmětu ŘMV od 4.9.2017
 
Seznam žáků SŠZe Přerov, kteří mají možnost pokračovat v opakovaných zkouškách z předmětu ŘMV od 4.9.2017

Video o škole
 
Vybíráte školu a obor studia? Prohlédněte si naše video o škole se základními údaji o všech studijních i učebních oborech.

Zkoušky základního výcviku jezdce
 
Zkoušky základního výcviku se pokusilo v sobotu 14.10.2017 složit 15 zájemců. 13 uchazečů bylo úspěšných ve všech částech zkoušky a získalo licenci jezdce.

Cvičný protipožární poplach
 
Ve středu 11. 10. 2017 byla z důvodu přerušení dodávky elektrické energie upravena a zkrácena výuka. Odstávka elektrické energie měla dopad i na provoz školní kuchyně. A aby to bylo ještě zajímavější, začalo u nás ve škole hořet. Samozřejmě jen jako. Ředitelství školy se při této příležitosti rozhodlo pro cvičný protipožární poplach, který vychází z § 6 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

Expozice SŠZe Přerov na výstavě Flora podzim 2017
 
Naše škola byla společně s ostatními odbornými školami Olomouckého kraje vyzvána svým zřizovatelem k prezentaci nabídky studijních a učebních oborů v rámci výstavy Flora podzim 2017. Prezentace naší školy se nacházela v pavilonu H, kde nám byl poskytnut propagační stánek s názvem a logem školy. Zde od čtvrtka 5. 10. do neděle 8. 10. 2017 žáci, učitelé a mistři odborného výcviku předváděli například ukázky praktické výuky učňů nebo výsledky pěstitelské práce učebního oboru farmář prostřednictvím vypěstků: např. brambor a okrasných dýní. Velký zájem návštěvníků Flory v naší expozici vzbudila kolekce vystavovaných slepic plemene Brahmánka.

44. mistrovství České republiky v orbě
 
Ve dnech 29. – 30. září proběhlo na pozemcích Zemědělského družstva Prosenice MR v orbě. Záštitu nad akcí převzal ministr zemědělství Marian Jurečka a hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. Hlavním organizátorem byla Společnost pro orbu ČR a spoluorganizátorem se stala naše škola. Soutěžícím a jejich doprovodu jsme poskytli ubytování v našem Domově mládeže a zároveň stravování ve školní jídelně. Mnoho žáků se podílelo na přípravě a výměře pozemků, ale také při samotných závodech v rolích rozhodčích.

Hobby závody Přerov
 
Poslední hobby závody v tomto roce se konaly za krásného slunečného podzimního počasí 30.9.2017 a ukončily první ročník Hobby šampionátu.

Přehlídka plemene anglického plnokrevníka v Napajedlích
 
V pátek 22. 9. 2017 proběhla v Napajelích přehlídka plemene anglického plnokrevníka v Českém chovu pořádaná Jockey Clubem ČR.

19. ročník ceny města Přerova
 
V sobotu 16. září jsme se probouzeli do velmi nevlídného deštivého rána a silně zatažená obloha nevěstila nic dobrého. Nezbylo, než se co nejtepleji obléci, vrchní vrstvu zvolit pokud možno nepromokavou, přibalit termosku teplého čaje a doufat, že ten silný déšť brzy ustane.

Krajské dožínky za účasti SŠZe Přerov
 
Ve dnech 8. – 9. září 2017 proběhly na výstavišti Flora Olomouc krajské dožínky. Tradičně se této kulturně - společenské akce zúčastnila i Střední škola zemědělská v Přerově. Expozici naší školy navštívili významní hosté: ministr zemědělství ČR Ing. Marian Jurečka a hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.

Exkurze 2. ročníku oboru Zemědělec-farmář
 
Dne 7. 9. 2017 žáci 2. ročníku učebního oboru ZF v rámci odborného výcviku navštívili zemědělský podnik Moravská zemědělská a.s. Prosenice. Zde se seznámili s pracovištěm, na kterém budou vykonávat odbornou praxi při nácviku dojení. Následně byli seznámeni s bezpečnostními a organizačními pravidly souvisejícími s praxí.

Adaptační setkání prvních ročníků
 
Ve dnech 5. – 7. 9. proběhlo u prvních ročníků Střední školy zemědělské Přerov třídenní adaptační setkání. Jeho cílem bylo nenásilnou formou usnadnit přechod žáků ze základní školy na střední školu, umožnit navázání kontaktů mezi spolužáky a vytvoření nových třídních kolektivů.

První poprázdninová praxe
 
vedla žáky 2. a 3. ročníků maturitních oborů a 1. ročníku nástavbového studia na bramborové pole. Zde se všichni zúčastnění rozdělili na pracovní dvojice, zaklekli do řádků k čerstvě vyoraným bramborům a s vervou sobě vlastní se vrhli do sběru.

Učitelé jdou příkladem
 
V pátek 1. září se v 8.00 hodin sešli vyučující, vedení školy a mistři OV ve školním zahradnictví, aby všichni společně zahájili letošní sběr brambor.